משמר העם

2 משה
2 שלמה
2 אליהו
2 יצחק
2 דויד
2 יוסף
2 שמואל
2 אריה
2 שרגא-פיבוש
2 יוסף
2 יעקב
2 אברהם
2 רחמים
2 שמעון
2 משה
2 שלמה
2 זאב
2 ישראל
2 יצחק
2 יוסף
2 יעקב
2 היינץ