החלוץ

2 משה
2 אהובה
2 דויד
2 דוד
2 אברהם
2 חיים
2 אליעזר
2 מרדכי
2 אנשל
2 אשר
2 אברהם
2 אילן
2 בתיה
2 לאה
2 שלמה
2 אליהו
2 דוד
2 אהרון