חי"ש

2 חיים
2 אהרון
2 אסתר
2 אהרן
2 דב-יעקב
2 שמואל
2 חנוך
2 יחזקאל
2 אוריאל
2 מיכאל
2 חיים
2 יעקב
2 יעקב
2 יוסף
2 גרשון
2 כרמי
2 ישעיהו
2 משה
2 שמשון
2 שמואל
2 מרדכי
2 ירחמיאל
2 ישראל
2 נחמיה
2 שרגא
2 יוחנן
2 יוסף-חיים
2 אפרים
2 אליהו
2 יוסף
2 שמואל
2 דוד
2 יצחק-משה
2 בלפור-ויקטור
2 ישעיהו
2 יעקב-טוביה
2 יעקב
2 גבריאל
2 יוסף
2 עקיבא
2 מרדכי
2 יצחק
2 משה
2 יעקב
2 אמנון
2 דוד
2 זאב
2 עמנואל
2 מאיר
2 יחזקאל
2 צבי
2 שמואל
2 אברהם
2 בן-עמי
2 מאיר
2 יצחק
2 יחיאל
2 נתן
2 משה-אביגדור
2 חיים
2 צבי
2 יעקב
2 יוסף
2 דוד
2 בנימין
2 שמואל
2 אריה
2 יהורם
2 יעקב
2 דניאל
2 מנחם
2 עמיחי
2 נחום
2 יוסף
2 פרץ
2 אוריאל
2 אהרן