פלמ"ח - חטיבת יפתח

2 משה
2 יצחק
2 אהרון
2 אריה
2 ויליאם
2 רפאל
2 יוסף
2 יפת
2 עמירם
2 שמואל
2 טוביה
2 מיכאל
2 מרים
2 שמעון
2 נסים
2 זהר
2 מרדכי
2 גדעון
2 מאיר
2 יעקב (גרד)
2 ישעיהו
2 יעקב
2 אפרים
2 משה
2 אברהם
2 משה
2 אריה
2 עזריאל
2 משה
2 יהושע
2 אמנון
2 מנחם
2 מורנו
2 מרים
2 אליעזר
2 יהושע
2 מאיר
2 תמר
2 עמנואל
2 חיים
2 אילן
2 שלמה
2 צבי
2 מאיר
2 יצחק
2 יורם
2 יעקב
2 אליעזר
2 אליעזר
2 עמוס
2 בנימין
2 ישראל
2 שלמה
2 יצחק
2 אברהם
2 יוסף
2 נתנאל
2 אביב
2 אריה
2 אלעזר
2 זכריה
2 גמליאל
2 נחום
2 חיים
2 שלמה
2 מנחם
2 אהרן
2 אריה
2 יעקב
2 אליעזר
2 איתמר
2 רפאל
2 אילה
2 בצלאל
2 יעקב
2 אברהם
2 אברהם
2 יוסף
2 אבנר
2 יוסף
2 גד
2 ירדנה
2 נתן
2 רפאל
2 יהודה
2 מרדכי
2 שלמה
2 נוח
2 אליהו
2 יעקב
2 דן
2 יצחק
2 שלום
2 צבי
2 גדעון
2 משה
2 דן
2 מרדכי
2 גרהרד
2 צבי
2 מאיר
2 נחמיה
2 יהויקים
2 בילו
2 שאול
2 אלכסנדר
2 נתנאל
2 יוסף
2 דוד
2 דוד
2 חיים
2 יצחק
2 יובל
2 משה
2 מיכאל
2 זכריה
2 קלמן
2 מנחם
2 לילה-נעמי
2 יצחק
2 יוחנן
2 מיכאל
2 יעקב
2 אמנון
2 משה
2 יחיאל-דוד
2 אברהם
2 אברהם
2 אליהו
2 יעקב
2 מאיר
2 מיכאל
2 נסים
2 צבי
2 שמואל
2 חנן
2 הלל
2 יוחנן
2 אהרן
2 שלמה
2 צבי
2 אברהם
2 אשר
2 יוסף
2 משה
2 ניסים
2 נסים
2 אוריאל
2 יהונתן
2 מנחם
2 יהונתן
2 ישראל
2 יוסף-אריה
2 אמנון
2 יעקב
2 אברהם
2 גדליה
2 עמנואל
2 יאיר
2 פנחס
2 יצחק
2 יצחק
2 בן-ציון
2 מלאכי
2 בן-ציון
2 שלמה
2 יהודה
2 אריה
2 יעקב
2 אמנון
2 דוב
2 עמנואל
2 גדעון
2 מאיר
2 מרדכי
2 משה
2 משה
2 נחם
2 שולמית
2 שמואל
2 דוד
2 אהרן
2 מנחם
2 משה
2 שמואל
2 אליהו
2 אליעזר
2 דוד אריה
2 עמיהוד
2 מנחם
2 אליהו
2 אליהו
2 יהודה
2 מרדכי
2 יצחק
2 ישעיהו
2 יהודה
2 אהרן
2 שאול
2 בועז
2 דוד
2 יזהר
2 אריה
2 אליעזר
2 אסף-יהודה
2 יקותיאל
2 אפרים
2 חיים
2 אריה
2 יצחק זלמן
2 אברהם
2 ראובן
2 יששכר
2 נועם
2 שמואל
2 צבי משה
2 אורי
2 מרדכי
2 פילון
2 יהודה
2 גדליה
2 שלמה
2 נחום
2 עמוס
2 אברהם
2 אורי
2 חיים
2 ברוריה
2 דוד
2 אפרים
2 גדעון
2 שמואל
2 חיים
2 שמואל
2 דניאל-ראובן
2 דב
2 דב-יהודה
2 חנוך
2 ראובן
2 שמעון
2 ישראל
2 אהוד
2 שלמה
2 אביגדור
2 חיים
2 מרדכי
2 ישעיהו
2 משה
2 חלוציאל
2 ברוך
2 אליהו
2 אסף
2 אשר
2 חיים
2 דב
2 מרדכי
2 אליעזר
2 דוד
2 שלמה
2 אריה
2 ישראל
2 יהודה
2 ישעיהו
2 מרדכי
2 ברוך
2 דוד-מנחם
2 דב
2 צבי
2 אסף
2 יהודה
2 יצחק
2 יהודה
2 יצחק
2 משה
2 יהודה
2 יהודה
2 יוסף