גבעתי - תש"ח

2 עמנואל
2 בועז
2 אברהם
2 יעקב
2 מיכאל
2 דוד
2 מאיר
2 מאיר
2 מרדכי
2 שלום
2 זוהר
2 אהרון
2 שאול
2 יעקב
2 עמרם
2 דוב
2 חיים
2 שלמה
2 מוריס
2 ישראל
2 אהרון
2 יוסף
2 אבנר
2 חיים
2 יצחק
2 מרדכי
2 דוד
2 אליעזר
2 עקיבא
2 מנחם
2 אבי
2 משה
2 יצחק
2 סטנלי
2 מאיר
2 שלמה
2 דבורה
2 נתן
2 יוסף
2 משה
2 אברהם
2 צבי
2 אברהם
2 יעקב
2 אהרן
2 משה
2 יעקב
2 יהודה
2 שלום
2 משה
2 חיים-יצחק
2 שמואל
2 יהושע
2 פנחס
2 אבא
2 בן-ציון
2 עמרם
2 יעקב
2 מיכאל
2 חיים-זאב
2 נסים
2 יוסף
2 מירה
2 יהודה
2 אבנר
2 חיים
2 יוסף
2 מיכה
2 משה
2 שלמה
2 מנוח
2 יוסף
2 נחמיה
2 יצחק
2 אברהם
2 מאיר
2 שלמה
2 אפרים
2 שלמה
2 מנחם
2 אברהם
2 ישראל
2 משה
2 יצחק
2 מנחם
2 אריה
2 שלמה
2 דוד
2 יעקב
2 מתתיהו
2 איסר
2 בוריס
2 יהודה
2 אפרים
2 משה
2 אברהם
2 יהודה
2 יעקב
2 יהודה
2 חיים
2 יוסף
2 אברהם
2 יואל
2 יורם
2 צבי
2 צבי
2 חיים
2 זאב
2 חיים
2 שמעון
2 חיים
2 יעקב
2 סעדיה
2 אריה
2 אברהם
2 דוד
2 צבי
2 אברהם
2 יוחנן
2 מאיר
2 מרדכי
2 רפאל
2 יהודה
2 יוסף
2 יהושע
2 אריה
2 אורי
2 יעקב
2 דב
2 יוסף
2 יעקב
2 זאב
2 חיים
2 אברהם
2 יוסף
2 מנשה
2 אליהו
2 שלום
2 יצחק
2 גילה
2 מנחם
2 אוסקר
2 זאב
2 משה
2 שולמית
2 אליהו
2 דניאל
2 ניסים
2 עמוס
2 יחיאל
2 יצחק
2 ישראל
2 נעמי
2 חיים
2 יוסף
2 חנוך
2 שאול
2 יוסף
2 צבי
2 יהודה
2 אריה
2 משה
2 עזרא
2 אהרן
2 אשר
2 יצחק
2 אהרון
2 משה
2 שרגא
2 דוב
2 משה
2 אליעזר
2 טוביה
2 משה
2 אלכסנדר
2 אליהו
2 מרדכי
2 מרדכי
2 אריה
2 חנן
2 רפאל
2 צבי
2 יעקב
2 אריה
2 זאב
2 יואל
2 ראובן
2 אהרון
2 יוסף
2 דוד
2 ישעיהו
2 אלכסנדר
2 מרדכי
2 זאב
2 משה
2 ברטולד
2 זאב מנחם
2 יצחק
2 ישעיהו
2 שלמה
2 פדהצור
2 טוביה
2 בצלאל
2 אהרון
2 יוסף
2 יוחנן
2 ישראל
2 משה
2 אמנון
2 אבא
2 לביא
2 עזרא
2 ראובן
2 ישעיהו-ברוך
2 אברהם
2 אלימלך
2 ישעיהו
2 אברהם-אבא
2 צבי
2 שלמה
2 יואל
2 שרגא
2 אברהם
2 יוסף
2 דניאל
2 יוסף
2 שלמה
2 יוחאי
2 עמנואל
2 אברהם
2 יצחק
2 ציון
2 יהודה-אריה
2 יצחק
2 שלום
2 זכריה
2 אברהם
2 יהושע
2 ניסים
2 יהודה
2 סימן-טוב
2 יוסף
2 גרשון
2 מיכאל
2 שמחה
2 זכריה
2 יעקב
2 שמחה
2 יעקב
2 משה
2 דוד
2 מיכאל
2 אמנון
2 בן ציון
2 אברהם
2 יגאל
2 יצחק
2 משה
2 יצחק
2 ישראל
2 נפתלי
2 יואל
2 עודד
2 שמואל
2 יוסף
2 אהרון
2 יהושע
2 יעקב
2 יעקב
2 ישעיהו
2 מיכאל
2 מרדכי
2 משה
2 שלום
2 מנשה
2 גרשון
2 יוסף
2 דוד
2 יוחנן
2 אברהם
2 דב
2 ישראל
2 בנימין
2 יהודה
2 יעקב
2 חנן
2 שרגא
2 צבי
2 אברהם
2 אהרון
2 אליהו
2 ברטולד
2 דב
2 יהודה
2 מיכאל
2 יעקב
2 פסח
2 שרגא
2 יהושע
2 יעקב
2 יעקב
2 דוד
2 שמחה
2 אבידוב
2 אברהם
2 משה
2 בצלאל
2 שמואל
2 אברהם
2 יוסף
2 ישראל
2 יעקב
2 שלמה
2 יעקב
2 שלמה
2 יצחק
2 משה
2 פנחס
2 בנימין
2 דוד
2 יעקב
2 משה
2 מנדל
2 נתן
2 יצחק
2 יוסף
2 יעקב
2 יעקב
2 אלכסנדר
2 משה
2 יעקב
2 יוסף
2 אברהם
2 יוסף
2 שלום
2 יוסף
2 ראובן
2 צבי
2 מרדכי
2 משה-אליעזר
2 מאיר
2 יוסף
2 יהודה
2 זלמן
2 אפרים
2 חיים
2 יצחק
2 חיים
2 צבי
2 יעקב
2 יעקב
2 בועז
2 אהרן
2 אפרים
2 יהודה
2 אליעזר-טורל
2 יוסף
2 יאיר
2 יהושע
2 מנחם
2 יוסף (יוסיל)
2 ברוך
2 ציון
2 ישעיהו
2 שלמה
2 שלמה
2 יצחק
2 מרים
2 יעקב
2 בנימין
2 משה
2 ישעיהו
2 חנן
2 אהרן
2 יצחק
2 יעקב
2 זכריה
2 אליעזר-יוסף
2 דוד
2 נסים
2 משה
2 יאיר
2 שלום
2 זרובבל
2 יעקב
2 בן ציון
2 אריה
2 אברהם
2 משה
2 אברהם
2 מאיר
2 אלימלך
2 אפרים
2 אליעזר
2 מיכאל
2 ברוך
2 חיים
2 ליאונרד
2 נתן-זאב
2 ישראל
2 יוסף
2 מיכאל
2 אברהם
2 חנן
2 ישראל
2 אברהם-יעקב
2 אברהם
2 אברהם
2 ראובן
2 סימון
2 אברהם-דויד
2 יהושע
2 יעקב
2 שלמה-גבריאל
2 יהודה
2 אברהם
2 יואל
2 אהרון
2 יוסף
2 אהרון
2 יצחק
2 ליפא
2 שרגא
2 דוד
2 גדליהו
2 מאיר-מיכאל
2 אהרן
2 מאיר
2 יצחק
2 שמואל
2 שמואל
2 שמואל
2 אברהם
2 שלמה
2 נתן
2 יעקב
2 יוחנן
2 משה
2 ישראל
2 אברהם
2 ברוך
2 שלמה
2 יוסף
2 שמעון
2 פנחס
2 עוזר
2 משה
2 אפרים
2 פנחס
2 אריה
2 יצחק
2 יוסף
2 אפרים
2 מאיר
2 מרטין-לואיס
2 דויד
2 יהודה
2 חיים
2 למה
2 יעקב
2 מנחם
2 משה
2 משה
2 שבתאי
2 שמחה
2 יצחק
2 אברהם
2 אריה
2 עודד
2 אברהם
2 זאב
2 יורם
2 יששכר
2 יעקב
2 דניאל
2 אליעזר
2 חיים
2 בנימין
2 משה
2 כרמי
2 שלמה
2 גדליהו
2 אהרון
2 אברהם
2 יהושע
2 מנחם
2 קלמן
2 אריאל
2 יעקב
2 צבי
2 רזיאל
2 אליעזר
2 אהרון
2 יחיאל
2 מנחם
2 דב
2 יעקב דויד
2 אברהם
2 יעקב-יצחק
2 נחמן
2 בצלאל
2 אברהם
2 אברהם
2 חיים
2 חיים
2 אברהם
2 משה
2 צבי
2 יצחק
2 נפתלי
2 מיה
2 אליעזר
2 זלמן
2 חיים
2 אברהם-יצחק
2 משה
2 יצחק
2 משה
2 ברוך
2 זאב
2 ריצ'רד
2 יעקב
2 יהודה
2 דב
2 זאב
2 צבי
2 יעקב
2 משה
2 משה
2 אהרון
2 שלמה
2 נתן
2 אשר
2 אברהם
2 אליהו
2 שרגא
2 עקיבא
2 זרח
2 נחמיה
2 ישעיהו
2 שמשון
2 אשר
2 מנדל
2 שאול
2 יעקב-נוח
2 שמואל-יצחק
2 אפרים
2 אהרן
2 חיים
2 יוסף
2 מאיר
2 מנחם
2 חיים
2 שמואל
2 אליהו
2 מנשה
2 אהרן