חי"ש ירושלים

2 עודד
2 יעקב
2 אליהו
2 דוד
2 יחיאל
2 אלכסנדר
2 אליהו
2 יעקב
2 ברוך
2 יעקב