חיל הלוגיסטיקה

2 משה יוסף
2 נתן
2 חיים
2 שרגא (פייבל)
2 פינחס
2 שמואל
2 יעקב