מאורעות תרפ"א

2 זאב
2 מרדכי
2 שמואל
2 יום טוב
2 משה
2 מיכאל
2 שמחה
2 אבשלום
2 חיים-צבי
2 שרגא-פיבוש
2 יצחק
2 שמואל
2 משה
2 יונה
2 דוד
2 יעקב פישל
2 אשר
2 דובה
2 יהודה
2 ניסן
2 נתן
2 מרדכי