מאורעות תרפ"ט

2 יעקב
2 שלום
2 חיים
2 מרדכי
2 משה
2 יוסף
2 בנימין-זאב
2 משה אפרים
2 פנחס
2 דוד
2 דוד
2 נחום
2 חיים
2 דוד
2 יוסף
2 אברהם יצחק
2 אפרים