מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט

2 גד
2 לודביג
2 שלמה
2 מאיר
2 אליהו
2 אהרן
2 אהובה
2 ליאון
2 מנחם מנדל
2 שרגא
2 גינה
2 אפרים
2 צבי
2 דב
2 מנחם
2 הרצל
2 יהודה
2 שמואל-יעקב
2 מכס
2 יעקב
2 מלכה
2 אהרון
2 יוסף
2 מרדכי
2 שבתאי
2 אליהו
2 אהרון
2 אברהם
2 משה
2 אלפרד
2 ישראל
2 אהרון
2 נסים
2 אליהו
2 יחזקאל
2 צבי
2 יצחק
2 אברהם בר
2 יוסף
2 אברהם יעקב
2 יהודה
2 פנחס
2 משה
2 יוסף
2 נחמן
2 יוסף מאיר
2 טובה (ובנה התינוק)
2 דוד
2 ישראל
2 אברהם
2 ישראל
2 שלמה
2 משה-זלמן
2 מאיר
2 יוסף
2 מרדכי
2 משה
2 חיים
2 יעקב
2 דב
2 חנוך
2 יוסף
2 מנשה
2 חיים
2 בנימין
2 יהודה
2 שמואל
2 אריה
2 ירמיהו
2 נחום
2 לאה
2 שמואל
2 יהודה
2 דב
2 חיים יואל
2 ישראל
2 ניסן
2 דוד
2 אברהם
2 אברהם
2 חיים
2 דוד
2 שמואל
2 ברוך
2 אברהם
2 חנינא
2 אהרון
2 אברהם
2 יצחק
2 יצחק
2 מנדל
2 דוד
2 גדליהו
2 זליג
2 יהושע-אליהו
2 שלמה
2 אברהם
2 בהיה
2 חיים
2 חייא
2 מנדל
2 אליהו
2 ירחמיאל
2 מינה
2 טוביה
2 ברוך
2 צבי
2 מיכאל
2 מנשה
2 אברהם
2 צבי
2 אריה
2 יוסף
2 צבי
2 יצחק
2 דב
2 יחיאל
2 נתן
2 אריה
2 מאקס
2 דב
2 שמואל
2 צבי
2 יקותיאל
2 משה
2 ישראל
2 אליעזר
2 שמואל
2 אליהו
2 מיכאל
2 אריה
2 יוסף
2 פנחס יצחק
2 מאיר
2 עמנואל
2 דב
2 אליעזר
2 מרסלי
2 משה
2 יוסף
2 אפרים
2 משה
2 מרדכי
2 אברהם
2 משה
2 מיכה
2 יצחק
2 יהושע
2 אברהם
2 אפרים
2 ירוחם
2 איסר
2 יעקב
2 דב ברל
2 צבי
2 חיים
2 יונה
2 יצחק
2 אברהם
2 אלפרד
2 אמציה
2 אריה
2 דניאל
2 יעקב
2 יעקב
2 שרגא זיגמונד
2 אשר
2 אליהו
2 יהושע
2 יוסף
2 אברהם איסר
2 יוסף
2 יצחק
2 אפרים
2 משה
2 יוסף
2 הרי
2 דניאל
2 לודביג
2 שאול
2 אריה
2 ישראל
2 צינה שושנה
2 חנן
2 דן
2 אליעזר
2 משה
2 אברהם
2 מרדכי
2 מנדל
2 מרים
2 נפתלי הרץ
2 צבי
2 יחזקאל אמיל
2 יצחק
2 יהודה
2 זאב
2 חובב
2 יחזקאל
2 דוד
2 אנשל
2 אריה
2 אליהו
2 גד
2 יוסף סבטו
2 שרה
2 שלום
2 יעקב-יוסף
2 צבי
2 דב
2 בנימין
2 חנוך
2 שמעון
2 גרשון
2 יהודית
2 שלמה אליעזר
2 אברהם
2 הרצל
2 יוסף
2 יהודה
2 דוד
2 דוד
2 אליהו
2 דניאל (דשקה)
2 ישראל
2 מכס
2 אלחנן
2 יוסף
2 אברהם
2 זאב
2 יחיאל נתן
2 נסים
2 שמואל
2 יהושע
2 משה
2 ישראל
2 יצחק יעקב
2 עליזה
2 שמואל
2 יוסף
2 יעקב
2 יוסף
2 פטר
2 קרל
2 מרדכי
2 חיים
2 יוחנן
2 דב
2 יאיר
2 יהודה
2 חיה
2 זאב
2 אפרים
2 גרשון
2 דוד
2 נחמה
2 מנדל
2 אברהם
2 חיים
2 יששכר
2 סעדיה
2 שרה
2 ברוניה
2 דב
2 אברהם
2 אריה-קלמן
2 צבי
2 בנימין
2 יעקב
2 נתן
2 דב
2 יהודה
2 אריה
2 יוסף-ולטר
2 קלמן דב
2 ראובן
2 אליעזר
2 אורי הירש
2 שמעיה
2 בתיה
2 טוביה
2 גרשון
2 ולטר
2 אשר
2 יוסף
2 יוסף
2 הדסה
2 אריה
2 צבי
2 נח
2 יוסף (ז'אן)
2 לאה
2 נפתלי-חיים
2 אריה
2 וולטר
2 יוסף
2 יוסף
2 שלמה
2 יעקב-ולטר
2 ישראל
2 חיים
2 אריה
2 זלמן
2 שמעון
2 אליהו
2 הלל
2 יעקב
2 אנשל
2 יונה
2 חיים
2 שמואל
2 ראובן
2 יעקב
2 שלמה
2 משה
2 מרדכי
2 גבריאל
2 אליהו
2 דוד
2 יעקב
2 דוד
2 רבקה
2 מאיר חיים
2 שלום
2 יעקב
2 יהודה
2 דב
2 אברהם צבי
2 שמעון
2 אבא
2 ישראל