עד מלחמת העצמאות

2 יעקב
2 חסן
2 אליהו
2 יצחק
2 גד
2 איתן
2 בנימין
2 שלמה
2 לודביג
2 שמעון
2 שרגא
2 שלמה
2 אדולף
2 מאיר
2 אליהו
2 פניה
2 קלמן
2 אברהם
2 אריה
2 יעקב
2 גיל
2 משה
2 אורי
2 אהרן
2 אבנר
2 חנה-לאה
2 אהובה
2 ליאון
2 ארנסט
2 דב
2 שמעון
2 דוד
2 מנחם מנדל
2 מרדכי
2 שרגא
2 שאול
2 זכריהו
2 זאב
2 גינה
2 אפרים
2 יוסף
2 אליהו
2 דורה
2 צבי
2 ישראל
2 דב
2 יואכים
2 יחיאל
2 אברהם
2 מאיר
2 יעקב
2 מנחם
2 שלמה
2 הרצל
2 היינץ
2 ריכרד
2 זאב
2 יגאל
2 אליהו
2 יהודה
2 אברהם
2 פאול
2 שלום
2 שמואל-יעקב
2 שמעון
2 מכס
2 נתן
2 אלכסנדר משה
2 הנס
2 יעקב
2 אבנר
2 מלכה
2 עזרא
2 אהרון
2 מרדכי
2 אברהם
2 שמעון
2 אלפרד
2 יוסף
2 מרדכי
2 מילאדה
2 שבתאי
2 אליהו
2 בנימין
2 דב
2 אהרון
2 אברהם
2 טוביה
2 ישראל
2 נפתלי
2 אהרון
2 ארנסט
2 אליעזר
2 משה
2 צבי
2 אלפרד
2 ישראל
2 אהרון
2 גרהרד
2 מנחם
2 אריה
2 נסים
2 אליהו
2 יחזקאל
2 צבי
2 עזרא
2 חיה
2 יעקב
2 יצחק
2 רפאל
2 אלכסנדר
2 זלמן
2 צבי פסח
2 חיים
2 אברהם בר
2 יוסף
2 בנימין
2 יואב
2 אברהם יעקב
2 משה-יצחק
2 משה
2 אריה
2 שמואל
2 יהודה
2 פנחס
2 נחום
2 נעמי
2 חיים
2 ישראל
2 אברהם בצלאל
2 אריק
2 יצחק
2 משה
2 משה
2 צבי
2 יוסף
2 נחמן
2 אליהו
2 מיכאל
2 עזריאל
2 גולדה
2 אליהו
2 עמירם
2 יוסף מאיר
2 טובה (ובנה התינוק)
2 שרה
2 אברהם
2 דוד
2 משה
2 אבשלום
2 שמואל
2 יעקב
2 ישראל
2 אברהם
2 אליהו
2 ישראל
2 שלמה
2 צבי
2 יעקב
2 מרדכי
2 יוסף
2 יצחק
2 שלמה
2 דוד
2 יעקב
2 יום טוב
2 משה
2 אליהו
2 שרה
2 משה-זלמן
2 יעקב
2 מאיר
2 שלמה אברהם
2 יוסף
2 יוסף
2 נתן
2 לילי סטפניה
2 רות
2 אריה
2 יוסף
2 משה
2 יעקב
2 אורי
2 מאיר דוד
2 צבי
2 משה
2 שמעון
2 מרדכי
2 משה
2 יצחק
2 ישראל
2 דוד
2 צבי
2 מנחם
2 מרדכי
2 חיים
2 יעקב
2 יעקב יוסף
2 קורנליה
2 דב
2 אבא
2 חיים
2 חנוך
2 יוסף
2 מיכאל
2 אברהם
2 מנשה
2 חיים
2 אריה
2 דוד
2 חיים מיכאל
2 וילהלם
2 יחיאל
2 שלמה
2 אברהם
2 שמחה
2 יעקב
2 בנימין
2 משה
2 דב
2 מיכאל
2 ויקטור
2 יהודה
2 וויליאם
2 שמואל
2 אריה
2 יוסף
2 יוסף
2 אליעזר
2 אברהם
2 בן ציון
2 יהודה
2 אריה
2 נורברט
2 יהודה
2 ירמיהו
2 מרטין
2 חיים
2 אליהו
2 צבי
2 ישראל
2 נחום
2 ליאו
2 לאה
2 מרדכי
2 שמואל
2 יהודה
2 דן
2 אברהם
2 בנימין-זאב
2 זלמן
2 אדולף
2 דב
2 חיים
2 י.
2 נחום
2 זלמן
2 חיים יואל
2 ישראל
2 ניסן
2 דוד
2 אשר
2 חנוך
2 חיים קרל
2 ישראל
2 פאול
2 פרץ
2 אברהם
2 אברהם
2 יהודה
2 חיים
2 משה
2 יעקב
2 דוד
2 שמואל
2 בן-ציון
2 אשר הרברט
2 יוסף
2 אשר
2 ברוך
2 ברוך
2 אברהם
2 יעקב
2 צביה
2 שניאור
2 מיכאל
2 מיכאל
2 מנחם
2 יצחק
2 ישראל
2 פייבוש
2 אבשלום
2 אריה
2 אברהם
2 פנחס
2 חנינא
2 אהרון
2 אברהם
2 יעקב
2 יצחק
2 יצחק
2 מנדל
2 צבי
2 דוד
2 גדליהו
2 ג'ון-אלן
2 זליג
2 ישראל
2 יהושע-אליהו
2 יוסף
2 שלמה
2 יצחק דוד
2 אברהם
2 בהיה
2 חיים
2 אברהם
2 יצחק
2 ה.
2 אברהם
2 גבריאל
2 אהרון
2 משה
2 סמי
2 חיים-צבי
2 עמנואל
2 שרגא-פיבוש
2 צבי
2 חייא
2 יעקב
2 אריה
2 יהודה
2 מנדל
2 אליהו
2 אלעזר
2 חי
2 יוסף
2 פריץ
2 דוד
2 ירחמיאל
2 מינה
2 יעקב
2 טוביה
2 ראובן
2 משה
2 מנשה
2 ישראל
2 מריאן
2 שמואל
2 ברוך
2 צבי
2 זרח
2 מיכאל
2 זאב
2 שמואל
2 מנשה
2 שלמה
2 זאב
2 אברהם
2 זכריה
2 משה
2 צבי
2 יששכר
2 פנחס
2 יואל
2 דב
2 אריה
2 מרדכי
2 ולטר
2 דבורה
2 מאיר
2 פטר
2 יוסף
2 פליקס
2 יוסף
2 צבי
2 יצחק
2 דב
2 דב
2 יוסף
2 משה
2 יואל
2 זאב
2 יחיאל
2 יוסף
2 משה
2 מתתיהו
2 מוריץ
2 דב
2 גרשון
2 מרדכי
2 צבי
2 פאול
2 פרץ
2 נתן
2 צבי
2 אריה
2 מרדכי
2 מאקס
2 יצחק
2 דב
2 חנן
2 יוסף
2 יצחק
2 שרגא
2 חיים
2 בנימין
2 צבי
2 משה אפרים
2 אליהו
2 צבי
2 שמואל
2 משה
2 צבי
2 ריכרד
2 יקותיאל
2 שמחה
2 סיריל
2 אברהם
2 משה
2 ישראל
2 אריה
2 שמואל
2 נחום
2 פנחס
2 קרל
2 אליעזר
2 נדב
2 סלו
2 יצחק
2 יואב-יוסף
2 דוד
2 אליעזר
2 שמעון סיגברט
2 שמואל
2 אליהו
2 אהרן
2 אהרון
2 מיכאל
2 יחיעם
2 אריה
2 דוד
2 פנינה
2 אפרים
2 שמעון
2 אביגיל
2 אברהם צבי
2 שמואל אליהו
2 יוסף
2 א.
2 שלום
2 יעקב
2 יעקב
2 חיים ירמיהו
2 פנינה
2 ברכה
2 יוסף
2 יוסף
2 פנחס יצחק
2 דוד
2 שלום
2 אמנון
2 אליהו
2 זאב מנחם
2 שמואל
2 מאיר
2 ישראל
2 שמואל
2 לוי
2 שמעון
2 אלחנן
2 פרץ
2 עמנואל
2 דב
2 אליעזר
2 גרשון
2 יוסף
2 מרסלי
2 מאיר
2 ארתור
2 משה
2 מיכאל
2 יוסף
2 מאיר
2 אפרים
2 אריק
2 פאול
2 קרל
2 משה
2 מרדכי
2 לוץ
2 אברהם
2 ישראל
2 אברהם
2 צבי
2 יעקב
2 משה
2 אורי
2 משה
2 מאיר
2 ש.ה.מ.
2 שלמה
2 יהושע
2 אהרון
2 מרדכי
2 אליהו
2 משה
2 אליהו
2 שמואל (סמי)
2 אברהם
2 חיים
2 צבי
2 יחזקאל
2 מיכה
2 יצחק
2 חיים
2 יצחק
2 בנימין
2 נעים
2 יצחק
2 יהושע
2 אברהם
2 יעקב
2 יצחק
2 טוביה
2 אדם
2 אפרים
2 ירוחם
2 אריאל
2 אילה
2 איסר
2 זליג
2 אברהם
2 פסח
2 משה
2 ורנר
2 עקיבא
2 נחמן
2 וילהלם
2 שלמה
2 יעקב
2 שבח
2 אהרון
2 מלכה
2 בת עמי
2 דב ברל
2 אליהו
2 נחום
2 צבי
2 חיים
2 יוסף
2 חיים
2 משה
2 חיים
2 ס.
2 נאנדור
2 שלמה סטפן
2 אברהם
2 ברוך
2 הוגו
2 הנס
2 פסח
2 כתריאל
2 משה
2 גבריאל
2 אברהם
2 וילפריד
2 ולטר
2 יונה
2 אברהם
2 חיים
2 יוסף
2 יצחק
2 אברהם
2 אורי
2 אלברט
2 אליהו
2 אלפרד
2 אמציה
2 אריה
2 אשר
2 דניאל
2 י.
2 יוסף
2 יחיא
2 יעקב
2 יעקב
2 מיכאל
2 מרדכי
2 מרדכי
2 משה
2 משה
2 משה
2 שרגא זיגמונד
2 יצחק
2 צילה
2 אשר
2 יוסף
2 אליהו
2 יהושע
2 יצחק
2 יוסף
2 חיים
2 אברהם איסר
2 אריה צבי
2 יוסף
2 רוזל
2 זאב
2 יצחק
2 שמעון
2 אפרים
2 דוד
2 קורט
2 אוכמא
2 משה
2 יעקב
2 יוסף
2 יוסף
2 הרי
2 יעקב
2 בנימין
2 דניאל
2 לודביג
2 שבתאי
2 אדוארד
2 אהרון
2 דוד
2 ויקטור נסים
2 מאיר
2 מיכאל
2 מנשה
2 שאול
2 שמואל
2 אברהם
2 ריצ'רד
2 יהונתן
2 לודביג
2 בן-ציון
2 ברוך
2 יוסף
2 כתריאל
2 נח
2 זאב
2 א.
2 חיים
2 דוד
2 רוברט
2 נורברט
2 אריה
2 יצחק
2 ישראל
2 צינה שושנה
2 אליהו
2 יצחק
2 חנן
2 דן
2 נחמן
2 יוסף
2 מאיר
2 מניש
2 אליעזר
2 משה
2 אברהם
2 יהודה
2 שולי
2 מרדכי
2 מנדל
2 אברהם
2 וילהלם
2 יוסף-צדוק
2 צדוק
2 פרץ
2 אדם
2 לאה
2 ליפמן יום טוב
2 מרים
2 נפתלי הרץ
2 צבי
2 יעקב לייב
2 יחזקאל אמיל
2 ישראל וולף
2 משה
2 שמחה
2 יוסף
2 מאיר
2 זאב
2 חנן
2 יצחק
2 יהודה
2 זאב
2 שמשון
2 פרנץ וילהלם
2 משה
2 חובב
2 מ.ס.
2 אהרון
2 אפרים
2 בנימין
2 יחזקאל
2 מישאל
2 דוד
2 אנשל
2 אריה
2 אליהו
2 שמואל
2 גרשון
2 ה.ב.
2 אלימלך
2 חיים
2 אברהם
2 בנימין
2 גד
2 יוסף סבטו
2 יעקב
2 משה
2 משה
2 שרה
2 ירמיהו
2 בתיה
2 אהרון
2 שמואל
2 זאב
2 שלום
2 מנחם
2 פייבל
2 יעקב-יוסף
2 חנן
2 שלמה
2 נפתלי
2 פסח
2 רפאל
2 שמעון
2 צבי
2 דב
2 הוגו
2 יהודה
2 יעקב
2 דב
2 דב
2 משה
2 מאיר
2 בנימין
2 דב
2 מאיר
2 שמואל
2 דוד
2 אברהם יהודה
2 אפרים
2 משה
2 יהושע
2 חנוך
2 אריה
2 שמעון
2 גרשון
2 צבי
2 גרשון
2 יהודית
2 משה מרסל
2 שלמה אליעזר
2 תמר
2 יהודה
2 יוסף
2 בן ציון
2 גבריאל
2 מסעוד
2 ישראל מרדכי
2 אהרון
2 א.ב.
2 אברהם
2 עזרא
2 צבי הורסט
2 חנוך
2 דניאל
2 יגאל
2 משה אברהם
2 זאב
2 הרצל
2 יוסף
2 יעקב
2 מרים
2 אדגר
2 משה
2 ה.
2 משה
2 משה
2 ישראל
2 אברהם
2 שמואל זלמן
2 יוסף
2 יחזקאל
2 יהודה
2 אליהו
2 דוד
2 דוד
2 אהרון
2 הלל
2 ישראל
2 שמואל
2 משה
2 אריה
2 מרק
2 דוד
2 אברהם
2 אליהו
2 דוד
2 דניאל (דשקה)
2 ישראל
2 יצחק
2 היינריך
2 משה
2 מאיר
2 מכס
2 יצחק
2 ארנסט יונתן
2 דוד
2 חיים
2 אהרון
2 י.
2 יחיאל
2 יוחנן
2 זאב
2 משה יעקב
2 משה אלעזר
2 יהודה
2 חנה
2 ברוך
2 אלחנן
2 יוסף
2 יעקב
2 משה
2 צבי
2 עזרא
2 אלפרד
2 י.
2 אברהם
2 אברהם
2 חסאן סעיד
2 אליהו
2 נסים יעקב
2 פ.מ.
2 זאב
2 יחיאל נתן
2 שלום
2 נריאל
2 נסים
2 יעקב
2 חיים
2 שמואל
2 יונה
2 שמואל
2 יהושע
2 ברכה
2 אריה
2 חיים
2 ברטה
2 אסף-יהודה
2 משה
2 מרדכי
2 משה
2 משה אביעזר
2 נחום
2 יעל
2 הנס
2 ישראל
2 יצחק
2 מנדל
2 פרץ
2 יצחק יעקב
2 מרדכי
2 חנוך
2 דינה
2 עליזה
2 שמואל
2 לייבל
2 שמעון
2 יהושע
2 דוד
2 יצחק
2 אלעזר
2 יוסף
2 אהרון
2 חיים
2 יעקב
2 הינדה
2 יוסף
2 זלמן
2 מוריץ
2 פטר
2 עקיבא
2 קרל
2 זליג
2 ישראל
2 מרדכי
2 יעקב פישל
2 חיים
2 מרדכי
2 נחמן
2 שמואל
2 יוחנן
2 רודולף
2 אברהם
2 נחום-מאיר
2 ראובן
2 דב
2 מרדכי
2 מאיר
2 נפתלי
2 ניסן
2 יאיר
2 יוסף
2 אברהם-רפאל
2 יהודה
2 חנן
2 נחום
2 משה
2 אהוד
2 אליעזר
2 חיה
2 יהושע
2 גדעון
2 יוסף
2 יוסף
2 משה
2 מנחם
2 צבי
2 קונסטנטין
2 ברוך
2 יהודה
2 יוסף
2 אוטו
2 אליעזר
2 זאב
2 יהושע
2 יצחק
2 שמואל
2 אליהו
2 אפרים
2 אברהם
2 גרשון
2 הרצל
2 יצחק
2 אריה
2 דוד
2 זיגפריד
2 פרץ
2 יצחק
2 יעקב
2 יוליוס
2 דוד
2 ראובן
2 אברהם יצחק
2 יהודה
2 צבי
2 יוסף
2 סעדיה
2 נחמה
2 מנדל
2 מרדכי
2 קורט קרל
2 אריה
2 שמעון
2 שמעון
2 יוסף
2 גבריאל
2 אפרים
2 שרה
2 אייזיק
2 אשר
2 פרץ
2 יעקב
2 אברהם
2 ברוריה
2 חיים
2 הרמן
2 שלמה
2 דובה
2 יהודה
2 יששכר
2 יצחק
2 ארתור
2 יצחק
2 סעדיה
2 יעקב
2 ניסן
2 שרה
2 יעקב
2 מתתיהו
2 שמואל
2 דוד
2 משה
2 ברוניה
2 יצחק
2 יעקב
2 גרשם
2 דב
2 גבריאל
2 רודולף
2 שלמה
2 פנחס
2 גרשון
2 שמואל
2 אברהם
2 סטפניה
2 שמואל
2 שמואל
2 ישראל
2 אריה-קלמן
2 מנחם
2 משה
2 חיים
2 יעקב-מרדכי
2 דניאל
2 יוסף
2 אברהם הלל
2 צבי
2 בנימין
2 פרידריך
2 משה
2 מנחם
2 זלמן
2 עמיחי
2 יעקב
2 נתן
2 דב
2 יוסף גיאורג
2 זלמן זאב
2 יהודה
2 משה
2 מאיר
2 נח
2 אריה
2 יוסף-ולטר
2 לולה
2 קלמן דב
2 קרל היינץ
2 הלמוט
2 זכריה
2 דוד
2 משה קורט
2 זלמן
2 זאב
2 לייב אריה
2 מ.
2 גבריאל
2 יוסף
2 יוסף
2 זאב
2 חנה
2 אריה
2 יחיאל-אשר
2 היינץ
2 אהרון
2 משה
2 ראובן
2 יעקב-אבנר
2 עמנואל
2 משה
2 יעקב מאיר
2 אברהם
2 אליעזר
2 אליהו
2 רוברט
2 ארווין דוד
2 יוסף
2 אורי הירש
2 שמעיה
2 גרהרט
2 בתיה
2 ארווין
2 יקותיאל
2 טוביה
2 שמואל
2 גרשון
2 הנס
2 שלמה
2 שלמה
2 יצחק
2 צבי
2 מנחם
2 אהרון
2 אהרון אריה
2 בני
2 יוסף
2 שמעון
2 אליהו
2 ירחמיאל ריצרד
2 גרשון
2 ולטר
2 יצחק
2 אשר
2 יוסף
2 משה
2 דוד
2 אורי
2 ארנו
2 רפאל
2 אלכסנדר
2 יוסף
2 זאב
2 יוסף
2 ישראל
2 זאב
2 הדסה
2 אברהם
2 אלימלך
2 יעקב יוחנן
2 אריה
2 צבי
2 נח
2 יוסף (ז'אן)
2 יצחק
2 צבי
2 קלמן
2 אברהם-יצחק
2 אויגן
2 לאה
2 ירוחם
2 נפתלי-חיים
2 אריה
2 רפאל
2 גדעון
2 חביבה
2 זליג
2 פרץ
2 יוסף
2 שמואל
2 יוסף
2 וולטר
2 יוסף
2 פרנץ
2 אליהו
2 נתן
2 יוסף
2 שמואל
2 יעקב
2 אלפרד
2 מרדכי
2 סרול
2 גד
2 עמירם
2 שמואל
2 יעקב
2 שלמה
2 יעקב-ולטר
2 דן-רוברט
2 יעקב
2 ישראל
2 חיים
2 אריה
2 גדעון
2 צבי
2 זלמן
2 יעקב
2 שמעון
2 אליהו
2 יוליוס
2 הלל
2 זוסיה
2 יעקב
2 אנשל
2 יונה
2 דב
2 חיים
2 משה
2 שמואל
2 משה
2 נפתלי
2 אוריאל
2 ארנסט
2 ראובן
2 דוד
2 יעקב
2 פרנץ
2 שלמה
2 שלמה אלתר
2 ראובן
2 מיכאל
2 משה
2 אלימלך
2 נחמיה
2 מאיר
2 צבי
2 שלמה
2 משה
2 צבי
2 מרדכי
2 אריה
2 ליאון
2 שלמה
2 יוסף-שמואל
2 אברהם
2 גבריאל
2 אליהו
2 מיכאל
2 אשר
2 שלמה
2 דוד
2 יעקב
2 אלי
2 יעקב
2 א.
2 צבי
2 משה יהודה
2 ראובן
2 יוסף חיים
2 דוד
2 אמנון
2 בנימין
2 מנחם
2 שניאור
2 רבקה
2 יעקב
2 אריה -ארתור
2 מאיר חיים
2 שלום
2 גדליהו
2 יעקב
2 יהודה
2 דב
2 לודויג
2 מיכאל
2 אברהם צבי
2 אהרון
2 שמעון
2 יואל
2 עמנואל
2 שלמה
2 אבא
2 זאב
2 זאב וולף
2 גד
2 יצחק
2 גרשון
2 מרדכי
2 ישראל
2 שמואל