מלחמת העצמאות

2 יעקב
2 יהושע
2 רחמים
2 יעקב
2 מנחם
2 משה
2 עמנואל
2 דוד
2 ישעיהו
2 מרדכי
2 חנוך
2 בנימין
2 בועז
2 משה
2 שמואל
2 יוסף
2 יצחק
2 אלי
2 גיורא
2 חיים
2 יעקב
2 מנחם
2 אברהם
2 בכור
2 אהרון
2 יוסף
2 יקותיאל-ישראל
2 אברהם
2 יעקב
2 חנה
2 מיכאל
2 אברהם
2 אליעזר
2 אריה-אליהו
2 דוד
2 יצחק
2 ישראל
2 מאיר
2 מאיר
2 מאיר-אריה
2 משה
2 שמעון
2 יהונתן
2 עטרה
2 משה
2 אהרון
2 צבי
2 מנשה
2 שלמה
2 אריה
2 אליהו
2 אריה
2 יוסף
2 יוסף
2 יעקב
2 יצחק
2 מיכאל
2 מרדכי
2 שלמה
2 חנן
2 יהודה
2 ויליאם
2 משה
2 שלום
2 רפאל
2 יוסף
2 זוהר
2 אליהו
2 יוסף
2 יחזקאל-חיים
2 יעקב
2 משה
2 עמוס
2 אהרון
2 יוסף
2 יפת
2 צבי
2 אברהם
2 אליעזר
2 שלום
2 עמירם
2 שאול
2 יעקב
2 משה
2 עמרם
2 פרג'
2 דוב
2 חיים
2 שלמה
2 שלמה
2 שמואל
2 מוריס
2 משה
2 אלתר
2 ישראל
2 מנחם
2 שמואל
2 טוביה
2 מיכאל
2 אפרים
2 אהרון
2 דן
2 מיכאל
2 שלמה
2 מרים
2 עמרם
2 יוסף
2 שמעון
2 אברהם
2 חנה
2 ישראל
2 פסח
2 דויד
2 יקותיאל
2 אריה
2 יחזקאל-שלמה
2 מאיר
2 רודולף
2 טוביה
2 אפרים
2 אריה
2 עמיחי
2 חיים מנחם
2 רפאל
2 שמעון
2 אריה
2 יהודה
2 יעקב
2 אלכסנדר
2 זכריה
2 יהודה
2 מאיר
2 בנימין
2 יוסף
2 אבנר
2 יוסף
2 מיכאל
2 נסים
2 חיים
2 זהר
2 דויד
2 אריה
2 דויד
2 יצחק
2 דניאל
2 מנחם
2 מרדכי
2 יוסף
2 יהודה
2 גד
2 אברהם
2 יעקב
2 שלמה
2 מרדכי
2 ישראל
2 יוסף
2 דוד
2 אהרן
2 בנימין-אריה
2 יעקב
2 כרמי
2 משה
2 אריה
2 מכס
2 נחמן
2 מיכאל
2 גדעון
2 שמעון
2 מאיר
2 יוסף
2 יחזקאל
2 יעקב
2 מאיר
2 יעקב (גרד)
2 משה
2 יעקב
2 צבי
2 אליעזר
2 בצלאל (צלאל)
2 נח
2 שמחה
2 נתן
2 אלתר
2 יהודה
2 ישעיהו
2 עקיבא
2 פיבל
2 אהרן
2 רחמים
2 שמואל
2 אליהו
2 משה
2 אלברט
2 יצחק
2 ישעיהו
2 מרדכי
2 אריה
2 ישראל
2 מאיר
2 יצחק
2 בנימין
2 יצחק
2 מנחם
2 אבי
2 אברהם
2 יהודה
2 יעקב
2 יעקב
2 ליאון
2 דוב
2 חיים
2 אביגדור
2 אברהם
2 רחמים
2 דניאל
2 צבי
2 חנן
2 דב
2 אפרים
2 אברהם
2 משה
2 יוסף
2 ישראל
2 משה
2 אפרים
2 ראובן
2 שמעון
2 אברהם
2 אלכסנדר
2 יצחק
2 משה
2 אריה
2 אברהם
2 אריה ליאון
2 יצחק
2 עמנואל
2 יעקב
2 גבריאל
2 משה
2 גיורא
2 משה
2 ברוך
2 משה
2 ליאון-מוריס
2 אברהם
2 יששכר
2 אברהם
2 מרדכי
2 אריה
2 אליהו
2 דוב
2 חיים
2 יוסף
2 שמואל
2 רחמים
2 בר-גיורא
2 בנימין
2 עקיבא
2 שמואל
2 אהרן
2 סטנלי
2 מנחם
2 יוסף
2 מאיר
2 יעקב-זבולון
2 אופיר
2 אריאל
2 עמירם
2 עזריאל
2 ישעיהו
2 מנחם
2 משה
2 עמור
2 אליהו
2 יצחק
2 קרל-רולף
2 משה
2 יהודה
2 יעקב
2 שמואל
2 שלמה
2 חיים
2 אלכסנדר
2 יוסף
2 אביהו
2 הרי
2 שמשון
2 מרדכי
2 דבורה
2 יהושע
2 נתן
2 צבי
2 שכנא
2 מוריס
2 מרדכי
2 יוסף
2 נחום
2 מאיר
2 אמנון
2 יוסף
2 יחזקאל
2 ישראל
2 מרדכי
2 יצחק
2 יוסף
2 רפאל (לארי)
2 ישראל
2 אברהם
2 משה
2 מרדכי
2 מאיר
2 משה
2 שמואל
2 אדגר
2 אברהם
2 נחום
2 עמירם
2 אברהם
2 אורי
2 יצחק
2 ישעיהו
2 מנחם
2 נפתלי
2 צבי
2 ראובן
2 אברהם
2 מורנו
2 אריה
2 מרים
2 בנימין
2 יעקב
2 מרדכי
2 גדליהו
2 צפונה
2 אהרן-זאב
2 אברהם
2 אהרן
2 אליעזר
2 אריה
2 יהושע
2 משה
2 צבי
2 שאול
2 שמואל
2 שמעון
2 אברהם
2 יוסף
2 מאיר
2 משה
2 דויד
2 אברהם-צבי
2 אורי
2 תמר
2 יעקב
2 מאיר
2 לודוויג
2 ישראל
2 יוסף
2 עמנואל
2 ישראל
2 יהודה
2 יהושע
2 אפרים
2 מכס
2 יהושע
2 יחזקאל
2 בנימין
2 יוסף
2 משה
2 בנימין
2 שלמה
2 יצחק
2 יעקב
2 יוסף
2 שלום
2 בנימין
2 משה-אהרון
2 משה
2 זאב
2 יוסף
2 ישי
2 יצחק
2 נח
2 שלמה
2 ברונו
2 נתן
2 אריה
2 אלכסנדר
2 יוסף
2 יעקב
2 אלכסנדר
2 חיים-יצחק
2 מאיר יחיאל
2 פיליפ
2 צבי
2 מאיר
2 חיים
2 יעקב
2 אברהם
2 שמואל
2 יעקב
2 דניאל
2 יעקב
2 יהושע
2 מאיר
2 דב-אהרן
2 פנחס
2 אבא
2 צבי
2 משה
2 ישראל
2 דב
2 דוד
2 יהושע
2 מרדכי-דוד
2 נתן
2 צבי
2 צבי
2 שלמה
2 שמואל-אברהם
2 אליהו
2 מנחם
2 דויד
2 אליהו
2 שלום
2 צבי-אריה
2 מאיר
2 יעקב
2 אברהם
2 בן-ציון
2 חיים
2 נסים
2 יצחק
2 ישראל-יחיאל
2 עמרם
2 שלום
2 יהודה
2 הנס
2 יעקב
2 אילן
2 עלי
2 משה
2 ישראל
2 שלמה
2 אברהם
2 אהרון
2 עקיבא
2 יואל
2 אסתר
2 אהרן
2 מרדכי
2 ראובן
2 בן-ציון
2 דוב
2 סילויה
2 רודי
2 יצחק
2 יהושע
2 יהודה
2 יעקב
2 יעקב
2 יעקב
2 מיכאל
2 מרדכי
2 משה יוסף
2 שלמה
2 גדעון
2 יוסף אריה
2 יצחק
2 אבנר
2 יעקב
2 יוסף
2 שלמה
2 אברהם
2 דב-יעקב
2 חיים-זאב
2 שבח
2 אלפרד-שלום
2 שמואל
2 אריה
2 יוסף
2 נתן
2 מנחם
2 דוד-משה
2 שלמה
2 ברוך
2 נסים
2 שמחה
2 אברהם
2 יונתן
2 יוסף
2 צבי
2 אהרן
2 אליעזר
2 יעקב
2 נתן
2 משה
2 אליעזר
2 אביגדור
2 ישראל-נח
2 יוסף
2 מירה
2 יעקב
2 עמוס
2 מאיר
2 שמואל
2 אליהו
2 גדעון
2 יהודה
2 יובל
2 יעקב
2 משה
2 אלישע
2 יחזקאל
2 יצחק
2 עובדיה
2 צבי
2 חיים
2 אריה
2 דויד
2 רפאל
2 פרץ
2 שמואל
2 משה
2 אבנר
2 יהודה
2 יצחק
2 מתיתיהו
2 יצחק
2 צבי-מנחם אליעזר אוטו
2 עודד
2 אורי
2 חיים
2 יוסף
2 ברוך
2 יוסף
2 אליהו
2 יורם
2 עודד
2 בן-ציון
2 אדם
2 מיכה
2 אשר
2 יעקב
2 משה
2 אליעזר
2 שלמה
2 יוסף
2 יעקב
2 שבתאי
2 רפאל
2 אליעזר
2 עמוס
2 אליהו
2 עלי
2 נחום
2 בנימין
2 אהרן
2 יעקב
2 אברהם
2 גד
2 מרגלית
2 ישראל
2 שלום
2 שלמה
2 אלידע
2 אבנר
2 אברהם
2 שושנה
2 שלמה
2 יעקב
2 יעקב
2 משה
2 יוסף
2 אלפרד
2 קרל ארנסט
2 שלמה
2 מנוח
2 שלמה
2 דוד
2 יוסף
2 נחמיה
2 צבי
2 דניאל
2 אבא
2 ציון
2 שמואל
2 שמעון
2 שמואל
2 יהושע
2 נוח
2 נחמיה
2 שמואל
2 יעקב
2 אברהם
2 חנוך
2 יצחק
2 נחמן
2 אברהם-משה
2 יוסף
2 יחזקאל
2 אבא
2 אורי
2 אהרן
2 אברהם
2 נחום
2 מיכאל
2 יצחק
2 מאיר
2 יעקב
2 שלמה
2 אברהם
2 אריה
2 יצחק
2 לאצי
2 משה
2 אברהם
2 אפרים
2 יעקב
2 יצחק-מאיר
2 שלמה
2 יצחק
2 יוסף
2 אריה
2 מנחם
2 אליהו
2 דב "ברלה"
2 יוסף
2 יונתן
2 נתנאל
2 דוב
2 אלברט
2 דויד
2 יוסף
2 יעקב
2 רפאל
2 שבת
2 מרדכי-דוב
2 משה
2 משה
2 שלמה
2 משה
2 אריה
2 שלמה
2 חיים
2 אברהם
2 איתן-מאיר
2 אברהם
2 אביב
2 אריה
2 ישראל
2 משה
2 עקיבא
2 דוד
2 זיוה
2 אלעזר
2 צבי
2 יעקב
2 יצחק
2 גד
2 יעקב
2 משה
2 יצחק
2 בנימין
2 יחזקאל-שמואל
2 מנחם
2 יוסף
2 ישראל
2 אמציה
2 אלתר
2 אמנון
2 אריה
2 ישראל
2 מנחם
2 רחביה
2 שלמה
2 אברהם
2 ישראל
2 זכריה
2 יהושע
2 מרדכי
2 דוד
2 ברוך
2 דוד-צבי
2 יעקב
2 שלמה
2 גרישא
2 דוב
2 זאב
2 יעקב
2 משה
2 מתתיהו
2 שמואל
2 אריה
2 איסר
2 גמליאל
2 יעקב
2 איזר
2 בוריס
2 דב
2 יצחק
2 ישראל
2 מנחם-אליעזר
2 מנשה
2 יהודית
2 יהודה
2 יוסף
2 עמנואל
2 אוריאל
2 דוד
2 אברהם
2 משה
2 איתן
2 ליפא
2 נחום
2 שמואל
2 משה
2 ישראל
2 רחמים
2 אפרים
2 צבי
2 אבנר
2 ארנסט
2 דניאל
2 יונה
2 משה
2 חיים
2 פנחס
2 אברהם
2 יהודה
2 יעקב
2 עקיבא
2 שלמה
2 יהודה
2 ישראל
2 אביב
2 דויד
2 חיים
2 יוסף
2 יוסף
2 יוסף
2 מרדכי
2 שלמה
2 שמעון
2 שרגא
2 דב
2 זאב
2 מרדכי
2 מיכאל
2 מנחם
2 משה
2 צבי
2 אברהם
2 צדוק
2 איתמר
2 צבי
2 אהרן
2 אליהו
2 אריה
2 חיים
2 יוסף
2 יוסף
2 יעקב
2 יעקב
2 מאיר
2 משה
2 אברהם-יעקב
2 חיים
2 אליהו
2 אליהו
2 יעקב
2 חיים
2 אברהם
2 ברוך
2 יואל
2 יורם
2 יצחק
2 צבי
2 צבי
2 חיים
2 דוד
2 אליעזר
2 אוריאל
2 דוד
2 משה
2 חיים
2 אברהם
2 אריה
2 זאב
2 חיים
2 יהודה
2 יחזקאל
2 מנחם
2 מרדכי
2 מרדכי
2 משה
2 שמאי
2 שמעון
2 דוד
2 משה
2 אוריאל
2 אליהו
2 משה
2 דב
2 יוסף
2 סבו
2 שמואל
2 איתמר
2 אהרן
2 יהונתן
2 חיים
2 צבי
2 חנניה
2 שלמה
2 אריה
2 אברהם
2 מאיר
2 יעקב
2 מרדכי
2 מתתיהו
2 ישראל
2 עוזר
2 שמעון
2 אברהם
2 אשר
2 פלטיאל
2 חיים
2 שלמה
2 יעקב
2 יצחק
2 חיים
2 משה
2 חיים
2 יעקב
2 סעדיה
2 ישראל
2 שלמה
2 איתמר
2 שאול
2 שלמה
2 יעקב
2 ירוחם
2 אהרן
2 יוסף
2 יצחק
2 נסים
2 רפאל
2 אריה
2 שמואל
2 יצחק
2 אילה
2 אלחנן
2 אברהם
2 אהרן
2 אברהם
2 דוד
2 אריה
2 אברהם יעקב
2 יהושע
2 ירחמיאל
2 הנס
2 יוסף
2 בצלאל
2 אריה
2 נתנאל
2 יוסף
2 אליעזר
2 מרדכי
2 צבי
2 אברהם
2 שלמה-יעקב
2 מרדכי
2 עמוס
2 משה
2 זאב
2 יצחק
2 ישראל
2 ישראל
2 תאודור
2 יהודה
2 אריה
2 יוחנן
2 יוסף
2 מרדכי
2 דוד
2 מאיר
2 מרדכי
2 מאיר
2 עקיבא
2 ישראל
2 רפאל
2 צבי
2 בנימין
2 יעקב
2 ראובן
2 יהודה
2 אברהם
2 אברהם
2 מרדכי
2 קלמן
2 יוסף
2 יהושע
2 שמואל
2 זאב
2 זלמן
2 טוביה
2 אריה
2 יוסף-יצחק
2 גרשון
2 דב
2 יוסף
2 אורי
2 יעקב
2 דב
2 מאיר
2 מרדכי
2 שרגא
2 אברהם
2 עודד
2 שלמה
2 חיים
2 בנימין
2 יעקב
2 יצחק
2 פיבל
2 כרמי
2 יוסף
2 יוסף
2 דוד
2 יצחק-נפתלי
2 חנה
2 חיים
2 חיים
2 אברהם
2 אברהם
2 חנן
2 יעקב
2 ישראל
2 סעדיה
2 בן-ציון
2 ישעיהו
2 אבנר
2 גרשון
2 שמואל
2 אלי
2 דן
2 יאיר
2 אהרון
2 אליעזר
2 זאב
2 חיים-יעקב (ג'ורי)
2 יהודה
2 יוסף
2 ישעיהו
2 שמעיהו
2 אליהו
2 חיים-לוי
2 דן
2 יוסף
2 ישעיהו
2 מרדכי
2 נועם
2 חיים
2 חיים
2 פרץ
2 גדעון
2 אליהו
2 גדעון
2 דוב
2 דוד
2 יחזקאל
2 ראובן
2 אריה
2 אליעזר
2 גד
2 יצחק
2 משה
2 אברהם
2 זאב
2 יוסף יוליאן
2 יעקב
2 ליאון
2 מאיר
2 מנשה
2 סנדר
2 פישל-יוסף
2 שמעון-אהרן
2 צפורה
2 משה
2 צבי
2 אבינעם
2 דוב
2 יהודה-אריה
2 ישראל
2 שלמה
2 שרגא הכהן
2 דוד
2 יוסף
2 ירדנה
2 מנשה
2 אליהו-מאיר
2 בנימין
2 מאיר
2 יצחק
2 מרדכי
2 יוסף
2 שלמה
2 יחיאל
2 שלום
2 ווילאם
2 חיים
2 גד
2 משה
2 משה
2 נתן
2 אשר-שאול
2 יונה
2 חיים
2 רחמים
2 אברהם
2 מרדכי
2 יהודה
2 אהרון
2 ארז
2 דוד
2 מנחם
2 שמשון
2 אהרן
2 זמיר
2 יעקב
2 ולטר
2 יחיה
2 יצחק
2 יצחק
2 אליהו
2 משה
2 שמואל
2 אריה
2 נתן
2 שלום
2 מרדכי
2 גרשון
2 אברהם
2 יצחק
2 משה
2 גדעון
2 יהודה
2 אדולף
2 שלמה
2 זלמן
2 אלכסנדר
2 אברהם
2 בנימין
2 גילה
2 מנחם
2 מנשה
2 מתתיהו
2 שלמה
2 שמעון
2 אוסקר
2 אברהם
2 אליהו
2 בנימין
2 וולטר
2 רפאל
2 זאב
2 יצחק
2 יוסף
2 משה
2 ליאוניד
2 שמואל
2 ברוך
2 מרדכי
2 יחיאל
2 צבי
2 שולמית
2 צבי
2 אשר
2 פרץ
2 זוהר
2 מכלוף-יצחק
2 אבנר
2 אריה
2 אהרן
2 יהושע-חיים
2 מאיר
2 אבשלום
2 שלום
2 אליהו
2 בנימין
2 יוסף
2 דניאל
2 עלי
2 אמנון
2 יוסף-צבי
2 יהודה
2 ישראל
2 מרדכי
2 ניסים
2 מרדכי
2 עמוס
2 משה
2 שלמה
2 יחיאל
2 יצחק
2 ישראל
2 שלמה
2 נוח
2 שמואל
2 שלום
2 אברהם
2 יעקב
2 שמואל
2 אליהו
2 נעמי
2 חיים
2 צבי
2 חיים-דוד
2 יעקב
2 חיים
2 צבי
2 משה
2 נתן
2 אברהם
2 זליג
2 דוב
2 שמואל יוסף
2 נעמי
2 אליהו
2 יעקב
2 חיים
2 מרדכי
2 גדליהו
2 רחמים
2 יוסף
2 אליהו
2 אברהם
2 ליאון
2 אוסקר
2 שמואל
2 ירחמיאל
2 דן
2 נתן
2 דויד
2 יצחק
2 אוליבר
2 זאב
2 יוסף
2 משה
2 שמעון
2 חנוך
2 ישראל
2 מכס-משה
2 משה
2 צבי
2 שאול
2 שלום
2 שמואל-דב
2 שמואל
2 חיים-מאיר
2 ליפא
2 אליעזר
2 יוסף
2 אריה
2 דב
2 זרובבל
2 נחום
2 עידן
2 שמואל
2 שמואל
2 יוסף
2 צבי
2 ישראל-משה
2 אמנון
2 יעקב
2 נחום
2 מרדכי
2 בצלאל
2 משה-ישראל
2 נתן
2 רפאל
2 צבי
2 שמעון
2 שמואל
2 יהודה
2 רחל
2 יעקב-אריה
2 אליעזר
2 אליעזר
2 אריה
2 מרדכי
2 משה
2 עקיבא
2 שמואל
2 היינץ
2 בנימין זאב
2 מנחם
2 נחמיה
2 ארז
2 צבי
2 שמואל
2 אליהו
2 עזרא
2 צבי
2 זוסיה
2 יאיר
2 אלכסנדר
2 ישעיהו
2 מרדכי-נסים
2 יצחק
2 אריך
2 יעקב
2 בן-ציון
2 אהרן
2 אשר
2 חנן-צבי
2 מרדכי
2 עמינדב
2 אברהם-יצחק
2 הניג
2 יצחק
2 שלמה
2 נתן
2 גדעון
2 משה
2 מנחם-מנדל
2 אהרון
2 אורי
2 בנימין
2 ישראל
2 צבי
2 זאב
2 יהודה זאב
2 מרדכי
2 משה
2 מרים
2 שמעון
2 יצחק
2 ישראל
2 איתן
2 דוב
2 גרציה
2 אפרים-יעקב
2 דוד
2 ראובן
2 יעקב-יהודה
2 יצחק
2 אברהם
2 יהודה
2 מאיר
2 יעקב
2 צבי
2 עקיבא
2 מיכאל
2 שמעון
2 יהודה
2 חנן
2 זאב
2 חיים
2 אייזיק
2 משה
2 דן
2 נחמיה
2 צבי
2 אהרון
2 אליהו
2 אליעזר
2 אריה
2 אשר
2 טוביה
2 יוסף
2 מרדכי
2 משה
2 נתן
2 אלכסנדר
2 אליהו
2 קרל
2 יעקב
2 חיים
2 שלמה
2 נתן
2 אליאש
2 נתן
2 אריה
2 יוחנן
2 מרדכי
2 ראובן
2 דוב
2 צבי
2 דוד
2 דוד
2 יהושע
2 גרשון
2 מנחם
2 יצחק
2 פסח
2 מרדכי
2 ראובן
2 שמחה
2 אפרים-פישל
2 אריה
2 מיכאל
2 מקס
2 שמואל
2 הדסה
2 חיים
2 חנן
2 יונה
2 יצחק
2 מאיר
2 מיכאל
2 מרדכי
2 צבי
2 יוסף-חיים
2 גדעון
2 רפאל
2 צבי
2 שלמה
2 דוב
2 עמירם
2 אהרן
2 יעקב
2 אברהם
2 זאב
2 שמואל
2 עמוס
2 אמנון
2 אפרים
2 אפרים
2 יוסף
2 אריה
2 זאב
2 מאיר
2 צבי-מיכאל
2 יואל
2 מרדכי
2 אליעזר-יצחק
2 גרהרד
2 הנס
2 רפאל
2 מיכאל
2 אלכסנדר
2 יוסף
2 רפאל
2 אריה
2 בנימין
2 יהודה
2 צבי
2 צבי
2 ראובן
2 ראובן
2 מרים
2 יואב
2 מנחם
2 משה
2 הרי
2 משולם
2 דוד
2 משה
2 שמואל
2 יחיאל
2 נפתלי-אליעזר
2 אליהו
2 מרדכי
2 דוד
2 אהרון
2 דב
2 יוסף-בנימין
2 יצחק
2 מלכה
2 משה
2 משה-אליהו
2 שמאי
2 אורי
2 יצחק
2 אורי
2 אברהם
2 שמחה
2 זלמן
2 אפרים
2 יוסף
2 בועז
2 דוד
2 רחל
2 שלום
2 שמואל
2 ישעיהו
2 צבי
2 מאיר
2 עזרא
2 שמואל
2 שאול
2 אברהם
2 אהרן
2 אליעזר
2 אלכסנדר
2 יעקב
2 משה
2 נפתלי
2 זרח
2 רבקה
2 שלמה
2 יהונתן
2 אלימלך-יצחק
2 יהודה
2 מאיר
2 נחמיה
2 חיים
2 יהושע
2 יוסף
2 יוסף
2 כרמי
2 מרדכי
2 נדב
2 יהודה
2 אברהם
2 מרדכי
2 אפרים
2 יוסף
2 אהרון
2 משה
2 יהויקים
2 יצחק
2 רוברט-לסטר
2 זאב
2 בילו
2 אמון
2 שלום-אברהם
2 ישראל
2 שאול
2 נתן
2 אברהם
2 אריה
2 ישראל
2 זאב
2 צבי
2 מנחם
2 יוסף
2 יצחק
2 אמנון-משה
2 משה
2 ברטולד
2 חיה
2 שלמה
2 יוסף
2 זאב
2 יהודה
2 אברהם
2 חיים
2 יצחק
2 אריה-יחזקאל
2 מאיר
2 סוניה
2 ראובן
2 יצחק
2 אהוד
2 ישעיהו
2 ישראל
2 שלמה
2 אלכסנדר
2 אברהם
2 משה
2 כתריאל
2 שאול
2 בנימין
2 ישראל-יהושע
2 מנדל
2 יוסף
2 יהודה
2 יצחק
2 אורי
2 יצחק
2 יהודה
2 רחל
2 ישראל
2 משה
2 פדהצור
2 שלמה
2 צבי
2 חנה
2 טוביה
2 בצלאל
2 שלמה
2 משה
2 יצחק
2 אורי
2 יהודה
2 נתנאל
2 חוה
2 מרדכי
2 צבי
2 אהרון
2 אריה-יהודה
2 אפרים
2 נחום
2 חנוך
2 יוסף
2 יעקב
2 יוסף
2 יוסף
2 יצחק
2 חיים
2 צבי
2 פטל
2 שלמה
2 יצחק
2 ברוך
2 נפתלי
2 יוסף
2 אבנר
2 יוחנן
2 יצחק
2 ישראל
2 רפאל
2 שמעון
2 יצחק
2 חיים-מרדכי
2 יעקב
2 משה
2 שמואל
2 חנוך
2 משה
2 אמנון
2 זאב
2 אורי
2 מאיר
2 אבא
2 אברהם דב
2 גרשון
2 דוד
2 זאב
2 חנה
2 יהודה
2 יוסף
2 יצחק
2 ישראל
2 לביא
2 מנחם
2 זכריה
2 בנימין
2 אליעזר
2 זאב
2 אברהם
2 איתן
2 עזרא
2 יצחק
2 מתתיהו
2 נתן
2 ישראל
2 שושנה
2 אברהם
2 אברהם
2 דב
2 יצחק
2 חנן
2 ראובן
2 שרגא
2 אריה
2 שאול
2 שרגא
2 ישעיהו-ברוך
2 יאיר
2 רבקה
2 דוד
2 יהודה-ישראל
2 עדה
2 רחל
2 אליהו
2 אלימלך
2 יצחק
2 פישל-אליקום
2 שלום
2 חנניה
2 ישראל
2 מרדכי
2 ישעיהו
2 מאיר
2 אברהם-אבא
2 גדעון
2 צבי
2 שמעון
2 יהודה
2 ישעיהו
2 יצחק
2 שלמה
2 עובדיה
2 יעקב
2 נחום
2 יוסף
2 יעקב
2 שלמה אליעזר
2 ציון
2 אברהם
2 אמנון
2 יואל
2 ידידיה
2 שרגא
2 אברהם
2 יהושע
2 יששכר
2 יוסף
2 נסים
2 אברהם
2 יוסף
2 משה
2 עובדיה
2 עמישב
2 יוסף
2 מנחם
2 מלכה
2 מרדכי
2 אשר
2 יעקב
2 מנחם
2 ברוך
2 שלמה
2 אברהם
2 דוד
2 דניאל
2 עודד
2 יהודה-חיים
2 יוסף
2 מאיר
2 ציונה
2 שמואל
2 אברהם
2 דוד
2 יוסף
2 מנחם
2 מנשה
2 יוסף
2 אנריך
2 דוב
2 שמואל
2 שלמה
2 אריה
2 ניסים
2 יצחק
2 צבי-אריה
2 שלמה
2 יוחאי
2 דניאל
2 עובדיה
2 נחום
2 שלמה
2 יצחק
2 יעקב
2 עמנואל
2 אברהם
2 יעקב
2 יצחק
2 ציון
2 אליהו
2 יהודה-אריה
2 אברהם
2 בנימין
2 כאיד נמר
2 מאיר
2 צבי
2 דוד
2 אברהם
2 מאיר
2 יהודה
2 יצחק
2 דוד
2 ויקטור
2 צבי
2 נסים
2 שמואל
2 שמואל
2 משה
2 ישראל
2 אליהו
2 דוד
2 צבי
2 דוד-צבי
2 חוה
2 שלום
2 בנימין
2 אברהם
2 זכריה
2 אברהם
2 פרץ
2 יעקב-יצחק
2 אליהו
2 יהושע
2 משה
2 משה
2 ניסים
2 מאיר
2 מיכה
2 מרדכי
2 שאול
2 עמנואל
2 חנה
2 משה
2 חיים
2 יהודה
2 יוסף
2 סימן-טוב
2 יצחק
2 יובל
2 מרדכי
2 שמשון
2 שמריהו
2 משה
2 שרגא
2 מרדכי
2 צבי
2 אברהם-יצחק
2 יעקב
2 רוג'ר
2 שמעון
2 שבתאי
2 אליהו
2 מרדכי
2 אברהם
2 חיים
2 דוד
2 יוסף
2 יעקב
2 אליעזר
2 נוח
2 משה
2 חיים
2 בן-ציון
2 ישראל
2 צבי
2 אהרון
2 יוסף
2 שלום
2 שאול
2 ארנסט
2 ישראל
2 דויד
2 דויד
2 שלום
2 יוסף
2 גרשון
2 חיים
2 מיכאל
2 משה
2 אלתר
2 ישראל
2 ראובן
2 מיכאל
2 שמחה
2 צבי
2 דב
2 ישראל
2 אברהם
2 יצחק
2 מאיר
2 מנחם
2 שלום
2 חנן
2 יוסף
2 אליהו
2 זכריה
2 יורם
2 דן
2 קלמן
2 אדוארד
2 שלמה
2 בנימין
2 מנחם
2 נחמיה
2 יעקב
2 ניסן
2 אריק
2 מנחם
2 יעקב
2 יחזקאל
2 עזרא
2 צבי
2 אהרן-טוביה
2 שלום
2 שמחה
2 יחיאל
2 מאיר
2 רחמים
2 עמירם
2 יצחק
2 יוסף
2 אלעזר-זאב
2 אריה
2 עזרא
2 מרדכי
2 ממאן
2 יוסף
2 יעקב
2 משה-יוסף
2 אליהו
2 יחיאל
2 משה
2 דוד
2 נעמי
2 יצחק
2 אריה
2 יהושע
2 ישראל
2 דוד
2 מיכאל
2 ראובן
2 יעקב
2 יוחאי
2 לילה-נעמי
2 שמואל
2 פריץ
2 יצחק
2 אמנון
2 ניחה
2 יוסף
2 עמיאל
2 בן ציון
2 יצחק
2 אברהם
2 שמחה
2 אליהו
2 אריה
2 צבי
2 יגאל
2 שמואל
2 אברהם
2 יצחק
2 יעקב
2 שמואל
2 דב
2 משה-מרדכי
2 משה
2 יוסף
2 משה
2 יוסף
2 מרדכי
2 משה
2 יוחנן
2 יצחק-משה
2 מיכאל
2 נתן
2 יהודית
2 יעקב
2 יצחק
2 צבי
2 צפורה
2 שמעון
2 ישראל
2 יוסף-חיים
2 יצחק
2 משה
2 גבריאל
2 יעקב
2 משה-אריך
2 רפאל
2 גור
2 יעקב
2 נפתלי
2 מרדכי
2 יצחק
2 משה
2 זבולון
2 יואל
2 יצחק
2 משה
2 צדוק
2 מיכאל
2 אמנון
2 יואל
2 נתן
2 ברוך
2 ישראל
2 משה
2 מרדכי
2 שמואל
2 שמשון
2 אריה
2 עודד
2 שמואל
2 יחיאל-דוד
2 אברהם
2 דוב
2 יאיר
2 יוסף
2 ניסן
2 אריה
2 יעקב
2 אברהם
2 אברהם
2 אברהם
2 אברהם
2 אברהם-ישראל
2 אברהם-מרדכי
2 אדוארד-שלמה
2 אהרון
2 אהרון
2 אהרן
2 אוריאל
2 אליהו
2 אלכסנדר-יהודה
2 אסף
2 אשר
2 בלפור-ויקטור
2 ברוך
2 ברוך
2 ברוך-חיים
2 דוד
2 חיים
2 חיים-אריה
2 ידידיה-אפרים
2 יהודה
2 יהודה לייב
2 יהושע
2 יהושע
2 יונה
2 יוסף
2 יוסף
2 יוסף
2 יוסף
2 יוסף
2 יחזקאל
2 יעקב
2 יעקב
2 יעקב
2 יעקב
2 יעקב
2 יעקב
2 יעקב
2 יעקב-זלפה
2 יצחק
2 יצחק
2 יצחק
2 יצחק-משה
2 ישעיהו
2 מאיר
2 מאיר
2 מיכאל
2 מנחם
2 מרדכי
2 משה
2 משה
2 משה
2 משה
2 משה
2 משה
2 משה-זאב
2 מתתיהו
2 נחום
2 נחמיה
2 נחמן
2 נסים
2 נסים
2 נעים
2 נתן
2 עקיבא
2 פנחס
2 פנחס
2 פנחס
2 צבי
2 צבי
2 צבי
2 רפאל
2 רפאל
2 שבתאי
2 שבתאי
2 שלום
2 שלמה
2 שלמה
2 שלמה
2 שלמה
2 שלמה
2 שמואל
2 שמואל
2 יעקב
2 מנשה
2 שלמה
2 גרשון
2 שמואל
2 יוסף
2 חנן
2 דוד
2 אברהם
2 אברהם-יהודה
2 יחיאל
2 מיכאל
2 אברהם
2 יעקב
2 הלל
2 יוחנן
2 יעקב-טוביה
2 דן
2 יהודה
2 יוסף
2 יעקב
2 מנחם
2 שלום
2 יהושע
2 אברהם
2 אברהם
2 אברהם
2 אהרן
2 אהרן
2 אסף
2 בנימין
2 דב
2 דן
2 זרובבל
2 יעקב
2 יצחק
2 ישראל
2 ישראל
2 מנחם
2 משה
2 צבי
2 צפורה
2 שלמה
2 דוב
2 מרדכי
2 הנס
2 שמואל
2 אליהו
2 אברהם
2 אמנון
2 בנימין
2 זאב
2 יעקב-נחמן
2 יהודה
2 בנימין
2 צבי
2 צפריר
2 יהודה
2 יצחק
2 אברהם
2 משה
2 דן
2 מרדכי
2 עקיבא
2 פינחס
2 גבריאל
2 יוסף
2 יעקב
2 משה
2 צבי
2 הלל
2 ירובעל
2 זהרה
2 משה בלפור
2 שמעון
2 יצחק
2 יעקב-שבח
2 משה
2 צבי
2 אברהם
2 צבי
2 יוסף
2 יהודית
2 יעקב
2 אברהם
2 אריה
2 חיה
2 מרדכי
2 חנן
2 הוגו
2 דוד
2 יעקב
2 יעקב
2 שרגא
2 צבי
2 מנחם
2 אברהם
2 צבי
2 אברהם
2 אברהם
2 אברהם
2 אברהם
2 אברהם
2 אברהם
2 אברהם
2 אהרון
2 אהרן
2 אוריאל
2 אלוין
2 אליהו
2 אליהו
2 אליהו
2 אליהו
2 אליהו
2 אפרים
2 ארנסט
2 אשר
2 ברטולד
2 בתיה
2 דב
2 דוב
2 דויד
2 וולף
2 זאב
2 זרובבל
2 יהודה
2 יהושע
2 יוסף
2 יוסף
2 יוסף
2 יוסף
2 יחזקאל
2 יעקב
2 יעקב
2 יצחק
2 יצחק
2 יצחק
2 יצחק
2 יצחק-נחום
2 ישראל
2 מרים
2 משה
2 משה
2 משה
2 משה
2 משה
2 משה (משהל'ה)
2 משה-מנחם
2 מתתיהו
2 ניסים
2 נסים
2 נסים
2 נסים
2 עודד
2 עזרא
2 עידו
2 עקיבא
2 רחמים
2 שאול
2 שבתאי
2 שלום
2 שלמה
2 שמואל
2 שמעון
2 ששון
2 אוריאל
2 מיכאל
2 ראובן
2 אביגדור
2 אברהם
2 דוד
2 יהונתן
2 יונה
2 יוסף
2 יעקב
2 ישראל
2 מיכאל
2 נוח
2 פסח
2 צבי
2 שאול
2 שמואל
2 שרגא
2 ליפמן יום-טוב
2 מנחם
2 יהושע
2 נחום-זאב
2 זאב
2 יהונתן
2 ישראל
2 חיים-לוי
2 חוה
2 זכריה
2 יוסף-אריה
2 אלכסנדר
2 יהושע
2 צבי
2 סומר
2 שלמה
2 אסתר
2 יעקב
2 יצחק
2 מרדכי
2 משה-יצחק
2 זאב
2 אפרים
2 יעקב
2 יוסף
2 שלום
2 אורל
2 אמנון
2 אריה
2 דב
2 דוד
2 דוד
2 דניאל
2 יוסף
2 יצחק
2 יצחק
2 משה-אריה
2 שמחה
2 חיים
2 דוד
2 ארנסט
2 אבידוב
2 אברהם
2 אליהו
2 רפאל
2 אברהם
2 יעקב
2 דוד-גינטר
2 יעקב
2 נפתלי
2 צבי
2 שאול-חיים
2 גרשון
2 מיכאל
2 משה
2 זאב
2 יהודה
2 פנחס
2 רומן
2 מרדכי
2 משה
2 אברהם
2 אליעזר-משה
2 משה
2 אבנר
2 אפרים
2 יעקב
2 מרדכי
2 ריכרד
2 שלמה
2 זאב
2 נעמי
2 בצלאל
2 שלמה
2 ברוך
2 דוד
2 גדליה
2 חיים
2 ולדימיר
2 יצחק
2 קלמן
2 דב
2 אריה-לייב
2 אשר
2 מרדכי
2 אייזיק
2 מאיר
2 מרדכי
2 צבי
2 צבי
2 צבי
2 שמואל
2 דב
2 גבריאל
2 דוד
2 יעקב
2 אברהם
2 חיים
2 הדסה
2 דוד
2 אריה
2 דוב
2 יצחק
2 עמנואל
2 היינריך
2 יוסף
2 מיכאל
2 יעקב-שלום
2 דוד
2 שושנה
2 בנימין
2 יהודה
2 יעקב
2 צבי
2 ישראל
2 יוסף
2 יאיר
2 יעקב
2 דוד
2 יוסף
2 חיים
2 פרץ
2 ירחימאל
2 חגי
2 יצחק
2 יצחק
2 אריה
2 מרדכי
2 שלמה
2 זאב
2 אברהם
2 אהרון
2 בנימין
2 בן-ציון
2 מאיר
2 פנחס
2 פסח-יוסף
2 צבי-זאב
2 רפאל
2 גור
2 יהודה
2 יהודה
2 ראובן
2 משה
2 יעקב
2 דוד
2 יעקב-שלמה
2 גבריאל
2 נעמי
2 יעקב
2 יצחק
2 יעקב (יענקל'ה)
2 שלמה
2 דוד
2 יצחק
2 צבי
2 ישעיהו
2 נח
2 שמואל
2 מרים
2 מרדכי
2 יצחק
2 יהודה
2 משה
2 אליהו
2 אלברט
2 צבי
2 שרגא
2 ראלף
2 דניאל
2 פנחס
2 מאשה-חיה
2 יעקב
2 דניאל
2 מכבי
2 מרקו
2 אהרון
2 משה
2 מתתיהו
2 חיים
2 ישעיהו
2 אוריאל
2 מרדכי
2 זאב
2 בן-ציון
2 יורא
2 מלאכי
2 משה
2 צבי
2 יצחק-ירמיהו
2 ישעיהו
2 נתן
2 זאב
2 אברהם
2 אליהו
2 אליהו
2 אליהו
2 אליהו
2 אליהו
2 בן ציון
2 בנימין
2 בן-ציון
2 ברוך
2 ברוך
2 דוד
2 דוד
2 דוד
2 טוביה
2 יהודה
2 יהודה
2 יוסף
2 יעקב
2 יצחק
2 יצחק
2 יצחק
2 יצחק
2 יצחק
2 ישראל
2 מאיר
2 מאיר
2 מיכאל
2 מנחם
2 מנחם-בנימין
2 מנשה-זכאי
2 מרדכי
2 משה
2 משה
2 משה
2 משה
2 משה-מאיר
2 נסים
2 סימן-טוב
2 עליזה
2 צדוק
2 ראובן
2 רחמים
2 שבתאי-גמליאל
2 שושנה
2 שלמה
2 שלמה
2 שלמה
2 שמואל
2 שמואל
2 שמואל
2 שמעון
2 ששון
2 זאב
2 מנדל
2 אברהם
2 דוד
2 יצחק
2 יהודה
2 אריה
2 יעקב
2 עמנואל
2 משה-חיים
2 שרה
2 יעקב
2 מרדכי
2 חיים
2 יעקב
2 לוי
2 דוד
2 רותי
2 יעקב
2 נתן
2 יצחק
2 שמואל
2 אמנון
2 שמואל
2 אברהם
2 אמנון
2 משה
2 עמישלום
2 ישראל
2 אורי
2 יוסף
2 שלמה
2 דוד
2 יוסף הלל
2 יעקב
2 נתן
2 דוב
2 יעקב
2 עמנואל
2 יצחק
2 רחל
2 אלכסנדר
2 יעקב
2 משה
2 עזרא
2 מרדכי
2 גדעון
2 ישראל
2 שבתאי
2 טוביה
2 רחמים
2 יוסף
2 מאיר
2 יצחק
2 אליהו
2 שלום
2 יעקב
2 אברהם
2 יוסף
2 שמעון
2 דוד
2 מרדכי
2 אברהם
2 אליעזר
2 יהודה
2 יוסף
2 יעקב
2 נעמן
2 שלום
2 מאיר
2 רפאל
2 רפאל
2 שלמה
2 מרדכי
2 אשר
2 יוסף
2 ראובן
2 צבי
2 גדעון
2 מרדכי
2 שלמה
2 זאב
2 מרדכי
2 עמנואל
2 שלמה
2 משה-אליעזר
2 מתתיהו
2 אליהו
2 מאיר
2 זאב
2 שמעון
2 יצחק
2 יוסף
2 משה
2 יעקב
2 נתן
2 יוסף
2 משה
2 אליעזר חיים
2 זאב
2 סימן-טוב
2 משה
2 שלמה
2 מרדכי
2 יהודה
2 פינחס
2 רפאל
2 דניאל
2 זלמן
2 אהובה
2 משה
2 שלמה
2 שלמה
2 אליעזר
2 בן-ציון
2 דוד
2 יוסף
2 אפרים
2 נפתלי
2 יוסף
2 אפרים
2 יהושע
2 יוסף
2 יוסף
2 עמנואל
2 אליעזר
2 מאיר
2 עזריה
2 זאב
2 ישראל
2 דויד
2 עובדיה
2 יהושע
2 דוד
2 דוד נפתלי
2 שלמה
2 יעקב
2 יעקב
2 זאב
2 חיים
2 חיים
2 יוסף
2 יעקב
2 מאיר
2 מנחם
2 דוד
2 צבי
2 אליהו
2 יצחק
2 משה
2 ויקטור
2 זכריה
2 משה
2 שמעון
2 הרצל
2 בצלאל
2 יצחק
2 חיים
2 פנחס
2 מנחם
2 יוסף
2 אברהם
2 עזרא
2 משה
2 משה
2 יעקב
2 יהודה
2 רינה
2 דוד
2 דב
2 חיים
2 יעקב
2 יוסף
2 משה
2 אברהם
2 נחם
2 שולמית
2 אביגדור
2 לילי
2 נחמן
2 שמואל
2 צבי
2 אלכסנדר
2 הדסה
2 יצחק
2 חיים
2 אברהם
2 אוריאל
2 ברנרד
2 ז'ק
2 צבי
2 דוד
2 שמעון
2 יצחק
2 חיים
2 יעקב
2 יצחק
2 ברוך
2 דוד
2 יעקב
2 בועז
2 פישל
2 צפורה
2 שמואליק
2 יוסף
2 יוסף
2 כלפו
2 חיים
2 אורי
2 דוד
2 משה
2 מימון
2 ראובן
2 אהרן
2 שאול
2 עמנואל
2 אברהם-צבי
2 זאב
2 יעקב
2 מאיר
2 מנחם
2 אפרים
2 אהרן
2 אפרים
2 ראובן
2 שמעון
2 שמואל
2 משה
2 פנחס
2 זלמן
2 יעקב
2 נחום
2 ישראל
2 יהודה
2 מרדכי
2 משה
2 יוסף
2 שמואל
2 לוי
2 נסים
2 שמואל
2 מרדכי
2 גדעון
2 אברהם
2 אליהו
2 מתניה
2 אליעזר
2 זיוה
2 ישראל
2 רפאל
2 אליהו
2 אפרים
2 יוסף
2 נחום
2 אליעזר-טורל
2 יוסף
2 צבי-חי
2 מחמד
2 מרדכי
2 אברהם
2 אליהו
2 אליעזר
2 אריה
2 דוד אריה
2 יאיר
2 יהושע
2 יוסף
2 מיכאל
2 מנחם
2 מרדכי
2 עזריה
2 עמיהוד
2 יוסף (יוסיל)
2 ישעיהו
2 דוד
2 מנחם
2 פנחס
2 דב
2 אשר
2 ברוך
2 יעקב
2 רחמים-יוסף
2 ליאון
2 ציון
2 ירחמיאל
2 יקותיאל
2 אריה
2 מנחם
2 יוסף
2 אברהם
2 אברהם
2 יהושע
2 יעקב
2 יגאל
2 ישעיהו
2 מתתיהו
2 משה
2 משה
2 שלמה
2 יעקב
2 שלמה
2 יוחנן
2 משה
2 אברהם
2 שמואל
2 רפאל
2 יוסף
2 צבי
2 אליהו
2 דוד-זלמן
2 נפתלי
2 אריה
2 משה
2 יצחק
2 שלמה
2 אברהם
2 יצחק
2 משה
2 משה
2 אהרן
2 עזרא
2 מאיר
2 יוסף
2 אלי
2 חיים
2 שמעון
2 מאיר
2 אברהם
2 שלמה
2 אריה
2 אליהו
2 יהודה
2 יהושע
2 יוסף
2 מלך
2 משה
2 עמוס
2 יוסף
2 אריה
2 חיים
2 שרגא
2 ישראל-פישל
2 דוד
2 שבתאי
2 דן
2 מרדכי
2 אוהודיה
2 בנימין
2 זאב
2 מרים
2 שרגא (פייבל)
2 משה
2 יצחק
2 חיים-יוחנן
2 משה
2 יצחק
2 יעקב
2 שמעון
2 חיים
2 יחזקאל
2 יצחק
2 עזריאל
2 יעקב
2 בנימין
2 יעקב
2 משה
2 ישעיהו
2 ישעיהו
2 בן-ציון
2 זאב
2 יוסף-דוב
2 אברהם
2 יהודה
2 ישראל
2 משה
2 אברהם
2 משה
2 חיים
2 חנן
2 יוסף
2 יחיאל
2 ראובן
2 אהרן
2 חנן
2 דוד
2 מרדכי
2 משה
2 מרדכי
2 משה
2 נסים
2 מאיר
2 שלום
2 שמעון
2 זכריה
2 חיים
2 יצחק
2 עזרא
2 שלמה
2 יעקב
2 זכריה
2 אברהם
2 חיים
2 אליעזר-יוסף
2 דוד
2 שלום
2 אשר
2 נסים
2 יעקב
2 מאיר
2 שאול
2 שלום
2 משה
2 מיכאל
2 מאיר
2 משה
2 ניסים משה-חי
2 עזרא
2 יחזקאל
2 משה יעקב
2 אדוארד
2 יאיר
2 בועז
2 שלום
2 יוסף
2 יחיאל
2 אליעזר
2 אליעזר
2 אברהם אריה
2 עזרא
2 דוד
2 שאול
2 יעקב
2 שלום
2 שמואל
2 נסים
2 יזהר
2 ציון
2 אריה
2 בן-ציון
2 זרובבל
2 חיים
2 מאיר
2 יחיאל
2 יעקב
2 אליעזר
2 יעקב
2 ראובן
2 בן ציון
2 זאב
2 יגאל
2 יהודה
2 עמנואל
2 אריה
2 אהרן
2 צבי
2 חיים
2 יצחק
2 בן ציון
2 אריה
2 יצחק
2 יהודה
2 נוח
2 אליעזר
2 רמי
2 לוי
2 אריון
2 משה
2 אברהם
2 דוב
2 ישעיהו
2 שלמה
2 משה
2 אברהם
2 אורי
2 אריה
2 שמואל
2 שלמה
2 זליג-וולף
2 אברהם
2 שמואל
2 מרדכי
2 יקותיאל
2 יעקב-מנחם
2 חיים
2 זלמן
2 צבי
2 פרץ
2 מאיר
2 אפרים
2 דב
2 חיים
2 פסח
2 רפאל
2 אלימלך
2 אברהם
2 משה
2 משה
2 יוסף
2 עזריאל
2 אריה
2 אריה
2 לוי
2 אהרן
2 פנחס
2 אברהם
2 תמר
2 קלמן
2 ראובן
2 נתנאל
2 אפרים
2 חיים לייבוש
2 אברהם
2 אליעזר
2 מרק
2 רחל
2 יצחק
2 יחיאל
2 יצחק
2 מיכאל
2 עמוס
2 יעקב
2 עמנואל
2 צבי
2 יהודה
2 ברוך
2 חיים
2 אברהם
2 אהרון
2 אהרון
2 פסח
2 פנחס
2 יוסף
2 בנימין
2 יהודה
2 זאב
2 יצחק
2 משה
2 עמיהוד
2 מישאל
2 ברוך
2 עמוס
2 שמחה
2 אפרים
2 גרשון
2 שמחה
2 אליהו
2 יצחק זלמן
2 מאיר
2 שלום
2 ישעיהו
2 אליהו
2 שמחה-זאב
2 חיים
2 ישראל-זלמן
2 ליאונרד
2 בנימין
2 יואל
2 אברהם
2 נתן-זאב
2 אביגדור
2 בנימין
2 חיים
2 ישראל
2 עדני
2 יוסף
2 שמואל
2 אברהם
2 גדליהו
2 צבי
2 שמעון
2 אהרן
2 גד
2 גרשון
2 יצחק
2 נחום
2 צבי
2 אברהם
2 אלכסנדר
2 אלכסנדר-דוד
2 חיים
2 חיים-זאב (ויליאם)
2 מיכאל
2 מרדכי
2 מתתיהו
2 בן-עמי
2 גדעון
2 שלום
2 דוד
2 זכריה
2 יהודה
2 מרדכי
2 צבי
2 אברהם
2 יואל
2 דוד
2 מאיר
2 מרדכי
2 שלמה
2 אריה
2 משה
2 משה
2 בן ציון
2 חיים
2 חנן
2 יעקב
2 ישראל
2 אברהם-יעקב
2 שמחה
2 חיים
2 יהודה
2 אפרים
2 אלדד
2 יאיר
2 שאול
2 יצחק
2 אברהם
2 אברהם
2 אברהם
2 ראובן
2 בנימין
2 זכריה
2 שמחה
2 נתן
2 שמואל
2 אריה
2 ישראל
2 סימון
2 יוסף
2 עמוס
2 אברהם-דויד
2 זישה
2 בתיה
2 אליהו
2 עזריאל
2 שלמה
2 יששכר
2 מאיר
2 נועם
2 בלה
2 פרדי
2 זאב
2 מרדכי
2 יהושע
2 ישראל
2 יצחק
2 שמואל
2 איסר
2 יצחק
2 גרשון
2 אשר
2 מלכה
2 דוד
2 ברוך
2 אברהם
2 אריה
2 יצחק מנדל
2 יעקב
2 שיינדל
2 שלמה-גבריאל
2 ישראל
2 יצחק
2 חיים
2 יחיאל
2 יהודה
2 ברוך
2 צבי משה
2 בנימין
2 בצלאל
2 בנימין
2 יוסף
2 אברהם
2 דב
2 אלישע
2 יואל
2 ראובן
2 אהרון
2 אורי
2 דוד
2 יוסף
2 יעקב
2 מאיר
2 מרדכי
2 שמואל
2 שרגא
2 אברהם
2 גדעון
2 חיים
2 יצחק
2 נפתלי
2 שרה
2 אריה
2 אהרון
2 הלל
2 חיים
2 יאיר
2 יעקב
2 יצחק
2 יששכר
2 ליפא
2 מאיר
2 מנחם
2 מנחם-מנדל
2 משה
2 נפתלי
2 פילון
2 שמואל
2 שרגא
2 חיים-חנוך
2 שלמה
2 מאיר
2 דוד
2 מנחם
2 משה
2 יעקב
2 שלום
2 ישראל מנחם
2 צבי
2 מנחם
2 שמואל
2 אברהם-חיים
2 יהודה
2 עקיבא
2 אברהם-יצחק
2 יהושע
2 גדליהו
2 אברהם
2 מאיר-מיכאל
2 אריה
2 אברהם
2 יצחק
2 זאב-עמנואל
2 אביתר
2 אהרן
2 אליעזר
2 נתן
2 אנשל
2 משה-אביגדור
2 קורט
2 דב
2 גדליה
2 הנרי
2 שלמה
2 יהודה
2 יוסף
2 שמואל
2 אשר
2 בנימין
2 ישראל
2 רפאל
2 יחזקאל
2 יצחק
2 יצחק
2 מרדכי
2 שמעון
2 יעקב
2 בוריס
2 יואל
2 מאיר
2 מיכאל
2 מנחם-שמשון
2 פינחס
2 פרץ
2 שבתאי
2 מאיר
2 שמעון
2 בנימין
2 אברהם
2 ברוך
2 חיים
2 עזריאל
2 משה
2 יצחק
2 אליעזר
2 ישראל
2 שמחה
2 מאיר
2 משה
2 אליהו
2 ברוך
2 דן
2 דוד-חי
2 חיים
2 שמעון
2 חיים
2 יוסף
2 רחמים
2 ישראל
2 דוד
2 משה
2 יהודה-אריה
2 שמואל
2 שמואל
2 חיים
2 אהרן
2 יעקב
2 נחום
2 פרץ
2 שלמה
2 יצחק
2 גדעון-יהושע
2 עמוס
2 בלהה
2 שמואל
2 אמנון
2 בנימין
2 דוד
2 אברהם
2 יוסף
2 יוסף
2 יעקב
2 שלמה
2 יעקב
2 אורי
2 ירחמיאל
2 ישראל
2 נתן
2 שלום
2 אהרון
2 אברהם
2 יעקב
2 מנחם
2 יוחנן
2 ראובן
2 משה
2 משה
2 חיים
2 אסתר
2 חיים
2 ישראל
2 אברהם
2 מנשה
2 עובדיה
2 סיני
2 ברוך
2 חיים
2 דניאל
2 חיים
2 קלמן
2 יהודה
2 ידידיה
2 דוד
2 אלברט
2 מרדכי
2 משה
2 גרשון
2 חיים
2 צבי
2 יוסף
2 רבקה
2 בצלאל
2 מיכאל
2 שלמה
2 שמעון
2 ישראל-אליעזר
2 מתתיהו
2 גדליהו
2 אריה
2 מונדק
2 מאיר
2 יוסף
2 יוסף
2 אבנר
2 בנימין
2 יעקב
2 מיכאל
2 מנחם
2 צבי
2 אפרים
2 שמואל
2 שמואל
2 אסתר
2 בצלאל
2 זלמן
2 משה
2 גדעון
2 שמעון
2 אליעזר
2 בנימין
2 יעקב-יוסף
2 גרשון
2 אביגדור
2 יוסף
2 משה
2 נחום
2 מרדכי
2 זכריה
2 שבת
2 יוסף
2 שמואל
2 רפאל
2 פנחס
2 עזרא
2 עוזר
2 משה
2 דוד
2 אורי
2 אפרים
2 שמואל
2 יוסף
2 אברהם
2 חיים
2 שמריהו
2 יוסף
2 אליעזר
2 יעקב
2 מנחם
2 פנחס
2 מאיר
2 יחזקאל
2 יצחק
2 חיים
2 חיים-צבי
2 צבי
2 מרדכי
2 נתן
2 אריה
2 יצחק
2 יאיר
2 שמואל
2 בנימין
2 ריינהולד
2 שאול
2 ישראל
2 דניאל
2 יוסף
2 נתנאל
2 אברהם
2 גבריאל
2 אשר
2 אליעזר
2 ציפורה
2 טוביה
2 יצחק
2 אפרים
2 מאיר
2 דניאל-ראובן
2 דוד
2 אליהו
2 מרטין-לואיס
2 שלמה
2 דוד
2 דוד
2 אדוארד
2 דויד
2 יעקב
2 משה-זלמן
2 יהודה
2 חיים
2 בן-ציון
2 צבי
2 חיים
2 נחום
2 אברהם-מיכאל
2 דבורה
2 חיים
2 אלדד
2 יהודה
2 יגאל
2 מנשה
2 אלכס
2 אליעזר
2 דוד-שלמה
2 תנחום
2 למה
2 צבי
2 יוסף
2 יעקב
2 אברהם
2 בנימין
2 דב-יהודה
2 דוד
2 יוסף
2 יעקב
2 מיכאל
2 משה
2 דב
2 יוסף
2 יעקב
2 אילן
2 דוד
2 צבי
2 מרדכי
2 יעקב
2 מרדכי
2 שלמה
2 זאב
2 יוסף
2 משה
2 שלמה
2 חנוך
2 אריה
2 מיכאל
2 מנחם
2 משה
2 מרדכי
2 קלמן
2 משה
2 משה
2 משה
2 ראובן
2 שבתאי
2 שלמה
2 יצחק
2 משה
2 שמחה
2 דוד
2