"שיירת יחיעם"

2 מיכאל
2 רפאל
2 צבי
2 יעקב
2 חיים
2 מיכאל
2 ברוך
2 חיים
2 ראובן
2 חיים
2 חיים
2 מכס-משה
2 חיים
2 מרדכי
2 צבי-מיכאל
2 אמון
2 חיים
2 איתן
2 מרדכי
2 נחמן
2 ישראל
2 ליפמן יום-טוב
2 אליהו
2 מרדכי
2 דוד
2 יוסף
2 מאיר
2 גדעון
2 מלך
2 אברהם
2 אברהם
2 בן-עמי
2 מרדכי
2 משה
2 יצחק
2 שמואל
2 חיים
2 יצחק
2 אליהו
2 זאב
2 יעקב
2 שאול
2 אהרן
2 משה
2 עליזה
2 אוריאל
2 משה