מבצע "ברוש"

2 יעקב
2 אברהם
2 שלמה
2 משה
2 אריה
2 אברהם
2 נחמן
2 שמואל
2 ראובן
2 אלכסנדר
2 אלכסנדר
2 נתן
2 יעקב
2 שלמה
2 איתן-מאיר
2 יצחק
2 יוסף
2 צבי
2 אברהם
2 שלמה
2 רפאל
2 יהודה
2 נתן
2 זאב
2 יהודה
2 יצחק
2 יצחק
2 יוסף
2 יוסף
2 חיים
2 ראובן
2 יצחק-משה
2 שלמה
2 אברהם
2 אברהם
2 שלום
2 ישראל
2 משה
2 בצלאל
2 ישראל
2 צבי-חי
2 מרדכי
2 יוסף
2 מיכאל
2 אברהם
2 זליג-וולף
2 חיים
2 אברהם
2 חיים
2 מאיר
2 אשר
2 אברהם
2 חיים-חנוך
2 מנשה
2 סיני
2 חיים
2 בנימין
2 משה-זלמן
2 חיים
2 בנימין
2 יעקב
2 חיים
2 אליעזר
2 נחמן
2 דוד
2 אריה
2 שמואל
2 יהושע
2 אליהו
2 מרדכי
2 אהרון
2 יהודה
2 איתמר
2 יוסף (אצ'י)
2 רחמים
2 הרי