מבצע "חורב"

2 אריה-אליהו
2 אליהו
2 שלמה
2 גבריאל
2 יששכר
2 דוב
2 ישעיהו
2 ישראל
2 שמעון
2 בנימין
2 נתן
2 פיליפ
2 דב-אהרן
2 יעקב
2 אליעזר
2 איזר
2 עמנואל
2 יצחק
2 אריה
2 נתנאל
2 מאיר
2 מרדכי
2 אריה
2 שלמה
2 משה
2 יעקב
2 דב
2 שמואל
2 יוסף
2 אמנון
2 זוסיה
2 בן-ציון
2 ישראל
2 אפרים-יעקב
2 אהרון
2 אריה
2 ראובן
2 אפרים-פישל
2 מאיר
2 אפרים
2 שאול
2 יצחק
2 יהודה
2 שלמה
2 פטל
2 יהודה-ישראל
2 ישראל
2 גדעון
2 נחום
2 ישראל
2 מרדכי
2 יעקב
2 שמעון
2 שלום
2 יוסף
2 שמואל
2 מרדכי
2 נתן
2 נתן
2 דוד
2 יוסף
2 נתן
2 שמואל
2 יצחק
2 עקיבא
2 חוה
2 דוד
2 צבי
2 יעקב-שלמה
2 חיים
2 משה
2 שמעון
2 שלמה
2 חיים
2 יוסף
2 יעקב
2 אביגדור
2 חיים
2 יוסף
2 אפרים
2 יגאל
2 חיים
2 יחיאל
2 נסים
2 נוח
2 שלמה
2 דב
2 שמחה
2 בנימין
2 נחום
2 מתתיהו
2 יהודה
2 שלמה
2 יצחק מנדל
2 בנימין
2 דב
2 ראובן
2 יששכר
2 שמואל
2 אברהם-יצחק
2 שמחה
2 אברהם
2 דוד
2 יוסף
2 יעקב-ישעיהו
2 רפאל
2 יצחק
2 צבי
2 יאיר
2 משה
2 חיים
2 יצחק
2 אברהם
2 נתן
2 שלמה
2 בנימין
2 קלמן
2 חיים יצחק
2 ראובן
2 נחמיה
2 אריה
2 מרדכי
2 בן-ציון
2 בנימין
2 יעקב