"ליל הגשרים"

2 שמעון
2 אליהו
2 יעקב
2 יהודה
2 יחיעם
2 יצחק
2 דוד
2 יחיאל
2 אסף-יהודה
2 יעקב
2 יוסף
2 עמיחי
2 יוסף
2 נחמיה