"שיירת הדסה"

2 יוסף
2 צפונה
2 אסתר
2 משה
2 יעקב
2 מרגלית
2 שושנה
2 יצחק-מאיר
2 אברהם
2 זיוה
2 ליאוניד
2 גדעון
2 צבי
2 מאיר
2 אברהם
2 מרדכי
2 מנשה
2 אליהו
2 יעקב-זלפה
2 צבי
2 זכריה
2 משה-יצחק
2 קלמן
2 מאיר
2 שלמה
2 שמעון
2 מרדכי
2 זאב
2 ברוך
2 אברהם
2 משה
2 קלמן
2 שמעון
2 אריה
2 אברהם-חיים
2 שמעון
2 שבתאי
2 הרברט
2 מרדכי
2 אברהם
2 שמואל
2 דוד
2 אסתר