הגנת גזר

2 דוב
2 אבי
2 עזריאל
2 אברהם
2 יוסף
2 יצחק
2 אריה
2 דוב
2 משה
2 ראובן
2 לביא
2 דניאל
2 יעקב
2 צבי
2 שלמה
2 יוסף
2 אהרן
2 אפרים
2 מאיר
2 אברהם
2 יוסף
2 ישראל
2 חיים
2 משה