הגנת חיפה

2 ישראל
2 מנחם
2 אליהו
2 שמואל
2 אהרן-זאב
2 משה
2 משה
2 ראובן
2 יעקב
2 פרץ
2 אלידע
2 דניאל
2 משה
2 יוסף
2 אריה
2 אליהו
2 חיים
2 מרדכי
2 יהונתן
2 שמואל
2 ישראל
2 תאודור
2 יהודה
2 טוביה
2 דוד
2 אבינעם
2 שרגא הכהן
2 אליהו-מאיר
2 חיים
2 זלמן
2 מתתיהו
2 זליג
2 היינץ
2 מנחם
2 משה
2 מרים
2 יצחק
2 יהושע
2 גרשון
2 בנימין
2 הרי
2 יחיאל
2 מרדכי
2 יצחק
2 אהרון
2 יצחק
2 זאב
2 אריה
2 דוד
2 שמואל
2 משה
2 אדוארד
2 ניסן
2 אריה
2 ישראל
2 יצחק
2 שמואל
2 אשר
2 יהושע
2 יונה
2 נחום
2 רפאל
2 שלמה
2 יהושע
2 יצחק
2 שאול
2 נוח
2 יוסף
2 צבי
2 עמנואל
2 יעקב-שלום
2 יעקב
2 דוד
2 אוריאל
2 משה
2 אליהו
2 יצחק
2 מיכאל
2 זאב
2 נעמן
2 שמעון
2 יצחק
2 לוי
2 אריה
2 אברהם
2 אריה
2 שרגא (פייבל)
2 יצחק
2 חיים-יוחנן
2 יעקב
2 עזרא
2 זאב
2 אהרון
2 מאיר
2 משה
2 חיים
2 יהודה
2 עזריאל
2 אריה
2 יחיאל
2 בצלאל
2 חיים
2 יוסף
2 בוריס
2 רחמים
2 בנימין
2 יוסף
2 מרדכי
2 רפאל
2 דוד
2 יוסף
2 ישעיהו
2 חנן
2 דב
2 נתן
2 מרדכי
2 חנוך
2 יצחק
2 זוסיה
2 ראובן
2 יוסף
2 דן
2 יוסף
2 מאיר
2 יעקב
2 שלמה
2 מנחם
2 שלמה
2 שרגא
2 דניאל
2 שמואל
2 משה
2 יעקב
2 נפתלי
2 יוסף
2 ברל
2 דוד
2 ארתור
2 אנדור
2 יהודה
2 יעקב
2 בנימין