הגנת רמת הכובש

2 אלתר
2 משה
2 זאב
2 צבי
2 אליעזר
2 עקיבא
2 אורי
2 צבי
2 שרגא
2 יצחק
2 יגאל
2 יצחק
2 יוסף
2 אברהם
2 משה (משהל'ה)
2 בצלאל
2 מאיר
2 אליעזר
2 אריה
2 שמואל
2 יוסף
2 שלמה
2 אברהם