המערכה על גבעת הראדאר

2 אריה ליאון
2 ישראל
2 נחום
2 מרדכי
2 ארז
2 שמואל
2 מאיר
2 אריה-יהודה
2 משה
2 דב
2 משה
2 ישראל
2 נחמיה
2 אמנון
2 אברהם
2 סומר
2 דוד
2 חגי
2 יעקב (יענקל'ה)
2 דניאל
2 משה
2 שלום
2 הלל
2 ירחמיאל
2 עמיאל
2 יוסף
2 אריה
2 אפרים-אריה
2 רפאל
2 יוסף
2 דוד אריה
2 גבריאל
2 משה