המערכה על ג'נין

2 יעקב
2 מאיר
2 אהרן
2 משה
2 אביהו
2 יצחק
2 אברהם
2 שמואל
2 יחזקאל
2 דוד
2 זאב
2 ישעיהו
2 שמואל
2 מרדכי
2 אריך
2 עקיבא
2 יוסף
2 אפרים
2 יצחק
2 אליהו
2 מנחם
2 דוד
2 ברוך
2 יוסף
2 אברהם
2 אליעזר-משה
2 ולדימיר
2 דוד
2 שרגא
2 מרדכי
2 דוד
2 מנחם
2 צבי
2 יהושע
2 עזרא
2 צבי
2 דוב
2 יהודה-אריה
2 חיים
2 יוסף
2 יהורם
2 אברהם
2 ישראל
2 אריה
2 עזרא
2 מנחם
2 אברהם
2 אליעזר