המערכה על עמק הירדן

2 עמוס
2 אליהו
2 בנימין
2 דויד
2 אברהם יעקב
2 זמיר
2 אבנר
2 שמעון
2 יהודה
2 שלום
2 דן
2 יוסף
2 צבי
2 מרדכי
2 צבי
2 יעקב
2 גרשון
2 דוד
2 ישראל
2 יצחק
2 בנימין
2 יחיאל
2 דוד
2 צבי
2 דניאל-ראובן
2 תנחום
2 אהרון
2 אלימלך
2 מרדכי
2 דניאל
2 יעקב