טביעת האוניה "הר-ציון"

2 קלמן
2 פאול
2 ארנסט
2 משה
2 אריה
2 צבי
2 מרדכי
2 מרק
2 משה יעקב
2 שמעון
2 סרול