מבצע "דני"

2 אלי
2 יעקב
2 צבי
2 טוביה
2 מיכאל
2 אלכסנדר
2 נסים
2 זהר
2 אריה
2 יעקב (גרד)
2 נתן
2 אלתר
2 יהודה
2 ישעיהו
2 יצחק
2 יעקב
2 דב
2 אברהם
2 יצחק
2 עמנואל
2 אריה
2 יצחק
2 יהודה
2 יוסף
2 נפתלי
2 בנימין
2 אליעזר
2 יוסף
2 אברהם-צבי
2 ישי
2 אריה
2 אילן
2 יחזקאל
2 ישראל
2 אברהם
2 מיכאל
2 אברהם
2 נתנאל
2 יצחק
2 משה
2 נחום
2 רחמים
2 מנחם
2 אליהו
2 יעקב
2 בצלאל
2 חנן
2 גדעון
2 יצחק
2 יצחק
2 נתן
2 אבשלום
2 אליהו
2 צבי
2 יעקב
2 יעקב
2 אליהו
2 ליאון
2 דן
2 שלום
2 בצלאל
2 אליעזר
2 מרדכי
2 צבי
2 מרדכי
2 מיכאל
2 עמוס
2 מאיר
2 צבי
2 שמואל
2 אליעזר
2 יעקב
2 בנימין
2 ישראל-יהושע
2 נתנאל
2 חיים-מרדכי
2 זאב
2 יהושע
2 מנחם
2 צבי
2 מנחם
2 קלמן
2 ברוך
2 יחיאל-דוד
2 אברהם
2 יעקב
2 מיכאל
2 נסים
2 שמואל
2 מיכאל
2 אהרן
2 אשר
2 משה
2 דוד
2 דוד
2 יהודה
2 יצחק
2 שמעון
2 אריה
2 אברהם
2 דוד
2 יעקב
2 גדעון
2 אליהו
2 מרדכי
2 משה
2 עובדיה
2 יוסף
2 דב
2 נחם
2 אורי
2 אהרן
2 שמואל
2 אליהו
2 רפאל
2 אליהו
2 יצחק
2 שמעון
2 אברהם
2 יחזקאל
2 דוד
2 אריה
2 שמחה
2 יצחק זלמן
2 אליהו
2 אורי
2 גדעון
2 יאיר
2 גדליה
2 אליעזר
2 אליהו
2 חיים
2 משה
2 יוסף
2 אפרים
2 צבי
2 יעקב
2 דוד
2 זאב
2 שלום
2 ברוך
2 אהוד
2 יעקב
2 אברהם
2 ירמיהו
2 ישעיהו
2 יהורם
2 יאיר
2 דוריאן
2 חיים
2 דוד
2 מרדכי
2 יהודה
2 מאיר
2 מנחם-יהודה
2 ברוך
2 מרדכי
2 צבי
2 קלמן
2 יהודה
2 יהודה