מבצע "דקל"

2 יקותיאל-ישראל
2 נחמיה
2 דוב
2 אליהו
2 שמעון
2 אליהו
2 ראובן
2 אביגדור
2 חיים
2 גרשון
2 דויד
2 ישראל