מבצע "חירם"

2 יהונתן
2 יהודה
2 משה
2 אוריאל
2 שלמה
2 שמואל
2 אסף
2 שמעון
2 עזרא
2 מנחם