מבצע "יבוסי"

2 יעקב
2 מנחם
2 מאיר
2 יעקב
2 מרדכי-דוד
2 אריה
2 אריה
2 דויד
2 בנימין
2 דויד
2 צבי
2 צדוק
2 חיים-לוי
2 גדעון
2 אהרן
2 יצחק
2 אריה
2 פרץ
2 נחום
2 שמואל
2 יצחק
2 אברהם
2 אברהם
2 אבנר
2 בנימין
2 אריה
2 ויקטור
2 משה
2 מאיר
2 מרדכי
2 צבי
2 יעקב
2 יצחק-נחום
2 משה
2 רחמים
2 מרדכי
2 יעקב
2 יצחק
2 יוסף
2 בן-ציון
2 צבי
2 בן ציון
2 רפאל
2 שלמה
2 דוד נפתלי
2 חיים
2 זלמן
2 אהרן
2 פנחס
2 מישאל
2 אבנר
2 מיכאל
2 יוסף
2 יוסף
2 מנחם
2 חיים
2 נתנאל
2 יעקב
2 מיכאל
2 אליהו
2 יעקב
2 יקותיאל
2 יוסף
2 דן
2 אברהם