מבצע "יפתח"

2 משה
2 אריה
2 יוסף
2 יפת
2 גדעון
2 יעקב
2 משה
2 עמירם
2 אמנון
2 אליעזר
2 עמוס
2 בנימין
2 אריה
2 יוסף
2 שלמה
2 אברהם
2 יהודה
2 יוסף
2 שלמה
2 יצחק
2 צבי
2 דן
2 רבקה
2 מאיר
2 נחמיה
2 מאיר
2 דוד
2 יובל
2 יצחק
2 יוחנן
2 מיכאל
2 יעקב
2 אמנון
2 אברהם
2 מאיר
2 משה-זאב
2 חנן
2 הלל
2 אברהם
2 ישראל
2 יעקב
2 אברהם
2 מלאכי
2 שלמה
2 יהודה
2 עמישלום
2 מאיר
2 משה
2 מנחם
2 אליהו
2 משה
2 יהודה
2 מרדכי
2 בועז
2 יזהר
2 אריה
2 אליעזר
2 מרדכי
2 אברהם
2 יששכר
2 פילון
2 נחום
2 דוד
2 חיים
2 שמעון
2 צבי
2 שלמה
2 מרדכי
2 חלוציאל
2 אסף
2 דב
2 אליעזר
2 דוד
2 משה