מבצע "פלשת"

2 אברהם
2 דוד
2 אהרון
2 יצחק
2 אברהם
2 נתן
2 עודד
2 יצחק
2 מתתיהו
2 יוסף
2 יורם
2 אליהו
2 ניסים
2 ישראל
2 שלום
2 אריה
2 אלכסנדר
2 טוביה
2 אבא
2 שלמה
2 ניסים
2 יהודה
2 אבידוב
2 יוסף
2 אברהם
2 חיים
2 יהודה
2 ליאון
2 נתן-זאב
2 עמוס
2 יהושע
2 דוד
2 שלמה
2 שלמה
2 פנחס
2 צבי
2 משה
2 אברהם
2 יששכר
2 אליהו
2 יעקב-יצחק
2 ברוך
2 יהודה
2 משה
2 אברהם
2 שמשון