מחלקת ה"ל"ה"

2 ישראל
2 חיים
2 בנימין
2 יהודה
2 עודד
2 בן-ציון
2 יעקב
2 יוסף
2 איתן
2 סבו
2 יצחק
2 יצחק
2 אליהו
2 יצחק
2 דוד
2 אלכסנדר-יהודה
2 יעקב
2 יחיאל
2 יעקב
2 יונה
2 אלכסנדר
2 אליהו
2 אמנון
2 דניאל
2 שאול
2 משה-אביגדור
2 בנימין
2 ברוך
2 דוד-חי
2 דוד
2 יעקב
2 יוסף
2 טוביה
2 דניאל
2 יעקב