נפילת ניצנים

2 מאיר
2 שלמה
2 יעקב
2 דוד
2 יהודה
2 אריה
2 אלכסנדר
2 יעקב
2 מרדכי
2 עזרא
2 יעקב
2 מיכאל
2 דב
2 שרגא
2 יהודה
2 יצחק
2 יעקב
2 משה
2 אברהם
2 אפרים
2 אליהו