דרום

2 אילת
2 בית-אשל
2 יד-מרדכי
2 מצודת יואב
2 נגבה
2 ניצנים
2 ניר עם
2 נירים
2 סדום וים המלח
2 סעד
2 רביבים
2 רוחמה