נספחים

2 בוגרי קורסים למ"מים ב"הגנה" (לפי מחזורים)
2 בסיסי הפלמ"ח (נובמבר 1947)
2 הפיקוד הבכיר במעבר מ"הגנה" לצה"ל במלחמת העצמאות
2 הקורסים העיקריים למפקדים
2 התיישבות ביטחונית ביזמת ה"הגנה"
2 חברי המרכז, המ"א והמטכ"ל לתקופותיהם
2 מפעלי ומכוני תע"ש
2 מפקדי גדודי חי"ש ופלמ"ח
2 מפקדי גדודים במעבר מה"הגנה" לצה"ל ובמלחמת העצמאות
2 מפקדים ומדריכים בקורסי מ"מים ואנשי הדרכה מרכזיים
2 מצבות נשק ב"הגנה" ב-1947 ובמעבר לצה"ל
2 סליקים מרכזיים ב"הגנה"
2 קורסים לקצינים-מ"מים 1948-1921
2 קיצורים שימושיים ב"הגנה"
2 רמטכ''לים ואלופי צה"ל שהיו חברי ה"הגנה"
2 רשימת מפקדי גושים, נפות, ערים, מחוזות, גלילות, פו"ש, פלמ"ח וגדנ"ע