מפות

2 המאבק על דרכי התחבורה בתחילת מלחמת העצמאות

2 התחבורה לירושלים

2 המאבק על הדרך לנגב - רשימת אירועים

2 הגנת בית הקרן הקיימת

2 מסע הל"ה - 15 עד 16 בינואר 1948

2 תכנית ד' - אפריל עד מאי 1948

2 תכנית ד' במרחב ירושלים

2 תכנית ד' במרחב תל אביב

2 פעולות יזומות של ה'הגנה' מראשית הקרבות (דצמ' 47') עד מבצע 'נחשון'

2 מבצע 'נחשון' 3 עד 20 באפריל 1948

2 קרב משמר העמק - 4 עד 15 באפריל 1948

2 קרב רמת יוחנן - 12 עד 16 באפריל 1948

2 שחרור טבריה

2 שחרור חיפה - 21 עד 22 באפריל 1948

2 מבצע יפתח

2 הגנת צפת וכיבושה - 10 עד 12 במאי 1948

2 מבצע 'חמץ' וכיבוש יפו - 28 עד 30 באפריל 1948

2 מבצע 'בן עמי' בגליל המערבי - 13 עד 14 במאי 1948

2 מבצעים בפרוזדור ירושלים ובירושלים ממבצע 'נחשון' עד 14 במאי 1948

2 הקרב האחרון על גוש עציון

2 מערך חטיבות ה'הגנה' ב-1948 לעומת האירגון המרחבי ב-1945

2 פלישת הצבאות הסדירים של מדינות ערב - 15 במאי 1948

2 יחסי הכוחות ביום הפלישה

2 קרב מלכיה - 13 עד 15 במאי 1948

2 פלישת הסורים

2 כיבוש עכו

2 הקרב על הדגניות - 20 עד 21 במאי 1948

2 הפשיטה על בית המכס הסורי - ליל 19/18 במאי 1948

2 הגנת קיבוץ גשר - 15 עד 17 במאי 1948

2 הקרב על ג'נין - ליל 29/28 במאי עד 3 ביוני 1948

2 הפלישה הירדנית

2 קרבות העיר העתיקה

2 צמצום הרובע היהודי וכניעתו

2 ירושלים - מבצע 'קלשון' - 14 עד 18 במאי 1948

2 ירושלים מבצע קלשון מפה 2

2 נסיונות פריצה לעיר העתיקה, בלימת ה'לגיון' והצבא המצרי בירושלים וקרבות רמת רחל - 16 עד 25 במאי 1948

2 קרבות לטרון

2 מבצע בן נון ב

2 'דרך בורמה'

2 פלישת הצבא המצרי - 15 עד 29 במאי 1948

2 התקדמות המצרים

2 קרב כפר דרום - 13 עד 15 במאי 1948

2 קרב כפר דרום2

2 קרב נירים - 15 במאי 1948

2 מבצע 'תינוק' - 15 עד 19 במאי 1948

2 קרב יד מרדכי - 19 עד 24 במאי 1948

2 קרב יד מרדכי 2

2 מבצע נחשון 2

2 מבצע נחשון3

2 מבצע נחשון4

2 מבצע נחשון 4