דף הבית ENGLISH קישורים


לפי מילה
לפי נושא
חפש
מאגרי מידע אתרי ה"הגנה" הנצחה וזיכרון אישים ומפקדים מלחמת העצמאות תפקידים ותחומי הפעולה קיצור תולדות ההגנה
המאבק על דרכי התחבורה
המאבק על הדרך לנגב
הגנת בין הקרן הקיימת
מסע הל"ה
'תכנית ד
תכנית ד' - פקודת אב
פעולות יזומות של ה'הגנה'
מבצע 'נחשון'
קרב משמר העמק
קרב רמת יוחנן
שחרור טבריה
שחרור חיפה
מבצע 'יפתח'
הגנת צפת וכיבושה
מבצע 'חמץ' וכיבוש יפו
מבצע 'בן עמי'
מבצעים בפרוזדור ירושלים ובירושלים
הקרב האחרון על גוש עציון
מערך חטיבות ה'הגנה' ב-1948
פלישת הצבאות של מדינות ערב
קרב מלכיה
נפילת צמח
הקרב על הדגניות
כיבוש עכו
הפשיטה על בית המכס הסורי
הגנת קיבוץ גשר
הקרב על ג'נין
הפלישה הירדנית
קרבות העיר העתיקה
ירושלים - מבצע 'קלשון'
נסיונות פריצה לעיר העתיקה
קרבות לטרון
דרך בורמה
פלישת הצבא המצרי
קרב כפר דרום
קרב נירים
מבצע 'תינוק'
קרב יד מרדכי
תכנית ד' - אפריל עד מאי 1948
אירועי השבועות הראשונים של המלחמה הביאו לידי שינוי בתפיסה הביטחונית של המטה הכללי של ה'הגנה'. היה הכרח בתכנית מרחיקת לכת, שונה מן המושגים ה'מיליציוניים' ששררו עד אז, תכנית שתיערך על סמך היבטים צבאיים-מדיניים רחבים יותר. כך הוחל בעיבוד תכנית קבועה ומקיפה, שהושלמה בסוף החודש השלישי למלחמה. ב-10.3.1948 אישר המטה הכללי את התכנית ל"השתלטות על שטחה של המדינה העברית והגנה על גבולותיה", שנקראה 'תכנית ד'. התכנית לקחה בחשבון את ההתמודדות עם אויב, שיהיה מורכב מ"כוח סדיר למחצה של צבאות השחרור של 'הליגה הערבית'", כוח סדיר של המדינות השכנות, שיפלוש מעבר לגבולות או יפעל מבסיסים בתוך הארץ ('הלגיון הערבי') וכנופיות, שתפעלנה מבסיסים בתוך הארץ ובגבולות המדינה העברית.
נקודת המוצא של התכנית היתה ההנחה הכללית, "שבזמן הפעלתה לא יהיו כוחות השלטון (הבריטי) בארץ קיימים יותר", ולא יהיה קיים בארץ "כוח בינלאומי בעל כושר פעולה יעיל". התכנית עובדה עם מפקדי החטיבות השונות, שבהקמתן הוחל בימים ההם, והגיעה עד לפירוט תפקידיה של כל חטיבה וחטיבה, שתפעל עם צאת הבריטים מן הארץ. נוסף על שלוש חטיבות הפלמ"ח, תוכננה הקמתן של שש חטיבות:
חטיבה 1 ('גולני') בת חמישה גדודים, שנשענה על יחידות החי"ש בגליל ובעמקים;
חטיבה 2 ('כרמלי') בת שלושה גדודים, מיחידות החי"ש של חיפה וסביבתה;
חטיבה 3 ('אלכסנדרוני') בת ארבעה גדודים, מיחידות החי"ש של השרון;
חטיבה 4 ('קריתי') בת שני גדודים, מיחידות החי"ש של תל אביב וסביבתה;
חטיבה 5 ('גבעתי') בת ארבעה גדודים, מיחידות חי"ש של תל אביב ודרום יהודה;
חטיבה 6 ('עציוני') בת שלושה גדודים, מיחידות החי"ש של מחוז ירושלים.
ההפעלה הכוללת של המשימות, שהוטלו על חטיבות אלה ועל חטיבות הפלמ"ח, היתה אמורה להתחיל לפי הוראה מיוחדת, שתצא עם הכרזת מצב ד'. 'תכנית ד' היתה שלב נוסף במעבר של ה'הגנה' לצבא של מדינה ריבונית. בנסיבות הזמן הסוער לא היה ניתן להגשימה כלשונה וככתבה, וכך הוכנסו בה שינויים ניכרים תוך הפעלתה; עם זאת, שימשה התכנית נקודת מוצא והכוונה לקראת המשימות והתפקידים החדשים, שהוטלו על ה'הגנה'.


© כרטא


להגדלהבמרחב ירושלים

להגדלהבמרחב תל אביב

להגדלהcreated by Tvuna-Milleniumמפת אתר