חדש ארגון ההגנה - האתר הרשמי
דף הבית ENGLISH קישוריםלפי מילה
לפי נושא
חפש

מאגרי מידע אתרי ה"הגנה" הנצחה וזיכרון אישים ומפקדים מלחמת העצמאות תפקידים ותחומי הפעולה קיצור תולדות ההגנה9-5 בדצמבר 1920
בחיפה קמה הסתדרות העובדים. מקבלת על עצמה את האחריות להגנה.


17-6 בדצמבר 1931
החרפה ביחס הערבים ליישוב היהודי. בוועידה איסלמית בין-לאומית המתקיימת בירושלים, מתקבלת החלטה קיצונית: "לגאול את ארץ ישראל מידי הציונים".


10 בדצמבר 1920
מתכונת התיישבותית-ביטחונית חדשה באה לעולם: "חומה ומגדל". ראשון היישובים לפי שיטה זו, תל-עמל (כיום ניר דוד), עולה על הקרקע.


27 בדצמבר 1937
מרכז ההגנה מחליט על הקמת פלוגות-שדה (פו"ש), כוח ארצי ראשון בהיקף גדול יחסית.


7 בדצמבר 1946
אניית המעפילים "רפיח" טובעת ליד האי סירינה בים האגיאי. 8 מתוך 800 נוסעיה, טובעים. המעפילים מועברים על ידי הבריטים לקפריסין.


24-9 בדצמבר 1946
בבזל, שוויץ, נערך הקונגרס הציוני הכ"ב, "קונגרס המאבק". בן גוריון מוביל קו אקטיביסטי, ומקבל לידו את תיק הביטחון.


דצמבר 1947
החודש הראשון של מלחמת העצמאות. הערבים תוקפים את היישוב היהודי בדרכים, בערים המעורבות, בנגב (צינור המים) ובאזורים מרוחקים אחרים. ההגנה מגיבה בפעולות-גמול. ב-14 בחודש נופלים בקרב גדול ראשון על שיירה לבן-שמן, 14 מלוחמי ה"הגנה".


30 בדצמבר 1947
העובדים הערבים של בתי הזיקוק בחיפה תוקפים את עמיתיהם היהודים והורגים 39 מהם. למחרת היום עורכת ההגנה פעולות-גמול על הכפר הערבי הסמוך בלד א-שיח'.


25 בדצמבר 1948 (עד 7 בינואר 1949)
מבצע "חורב" (עין) - המבצע הקרבי הגדול האחרון במלחמת העצמאות. צה"ל הודף את המצרים מכל הנגב (למעט רצועת עזה), ואף חודר לשטח סיני.


בשנות הארבעים עמדו לרשות ההגנה אנשי הפלמ"ח, שהיו בגיוס מלא. זאת להבדיל מחברי ההגנה בערים וביישובים האחרים, שהשתתפו בתפקידי השמירה ביישובם ובאימונים אך המשיכו בעבודתם האזרחית. באמצעות מחלקות פלמ"ח הוקמו 'היאחזויות' באזורים הקשים להתיישבות ובעלי חשיבות מבחינה מדינית.
מידע נוסף

בלי הניסיון, התכנון, כושר הפעולה
והפיקוד,הנאמנות ורוח הגבורה
של ה"הגנה", לא היה היישוב עומד
במבחן-הדמים האיום שבא עליו
בששת החודשים האלה, ולא היינו
מגיעים למדינת ישראל"
דוד בן גוריון
בשנות הארבעים עמדו לרשות ההגנה אנשי הפלמ"ח, שהיו בגיוס מלא. זאת להבדיל מחברי ההגנה בערים וביישובים האחרים, שהשתתפו בתפקידי השמירה ביישובם ובאימונים אך המשיכו בעבודתם האזרחית.
לרשימת הפרקים

created by Tvuna-Millenium מפת אתר