דף הבית ENGLISH קישורים


לפי מילה
לפי נושא
חפש
מאגרי מידע אתרי ה"הגנה" הנצחה וזיכרון אישים ומפקדים מלחמת העצמאות תפקידים ותחומי הפעולה קיצור תולדות ההגנה
אישים
חברי במרכז,
המ"א והמטכ"ל לדורותיהם
רמטכ"לים ואלופי צה"ל
שהיו חברי ה"הגנה"
רשימת מפקדי גושים, נפות,
ערים, מחוזות, גלילות, פו"ש,
פלמ"ח וגדנ"ע
מפקדי גדוד חי"ש ופלמ"ח
הפיקוד הבכיר במעבר
מה"הגנה" לצה"ל במלחמת העצמאות
מפקדי גדודים במעבר
מה"הגנה" לצה"ל במלחמת העצמאות
מפקדים ומדריכים
בקורסי מ"מים ובמלחמת העצמאות
קורסים לקצינים
מ"מים 1921-1948
בוגרי קורסים למ"מים ב"הגנה"
רמטכ"לים ואלופי צה"ל
שהיו חברי ה"הגנה"
בוגרי קורסים למ"מים ב"הגנה"
 
ב
 

בדיחי יהושע מחזור י"ח

בודה כתריאל מחזור א' (1948)

בודניק יצחק מחזור י"ז

בויקא דוד מחזור ט"ז

בולדן מרדכי מחזור י"ג
בולקה צבי - בַּאפס

בולר מוניו מחזור י"ט

בולר צבי מחזור א' (1948)

בומזה שמעון מחזור ח' י"ד

בוניו בנימין מחזור ה'

בונק (בונה) יהודה מחזור י"א

בוסקילה יעקב מחזור י"ז

בוקסר (חרובי) שמחה מחזור י"א

בוקסר אברהם מחזור ט'

בורג (דרור) שלום מחזור י"ב

בורגל מרדכי מחזור י"ג

בורובסקי (בר-סבר) זאב מחזור י"ג

בורושק ברוך מחזור ט"ו

בורנשטיין אברהם מחזור ט"ז

בורנשטין (ברושי) יצחק מחזור י"ג

בורר יהודה מחזור ח'

בורשטיין (ברוש) נחמיה מחזור ח', י"ד

בורשטיין יהודה מחזור ט'

בורשטיין יוסף מחזור ז'

בורשטיין פנחס מחזור א' (1948)

בטיסט יצחק מחזור ט"ו

בטמן (אמבר) שלמה מחזור א' (1948)

ביבר שאול מחזור ט"ז
ביברגל טוביה - בַּאפס

ביברגל יעקב מחזור ו'

ביברגל מנחם מחזור י"ז

ביגון מחזור ד'

בידץ' אורי מחזור י"ט

ביליצקי נתנאל מחזור ז'

בינימוב אריה מחזור י"ח

בינסקי יוחנן מחזור ט'

בירם יעקב מחזור א' (1948)

בירנצויג (בארי) איסר מחזור י"ג

בירק אליהו מחזור ז' י"ד

בלוישטין מיכאל מחזור א' (1948)

בלוך אפריים מחזור ט"ז

בלוך יצחק מחזור י"ג

בלום (ניצן) יהודה מחזור ט"ז

בלומנטל יעקב מחזור י"ב

בלומנטל נפתלי מחזור י"ז

בלומנפלד גדעון מחזור א' (1948)

בלט מרדכי מחזור י"ז

בלינקי יצחק מחזור י"ג

בלכוביץ יעקב מחזור א' (1948)

בלנק יצחק מחזור ט"ו

בלסזבאום אליעזר מחזור י"ז

בלסקי (בן גל) יצחק מחזור י"ז

בן אבא הרצל מחזור י"ז

בן אהרון שלמה מחזור י"ט
בן אליהו ישראל מחזור ג'

בן אליהו ישראל מחזור י"ד

בן ברק מיכה מחזור י"ט

בן גרא אליהו מחזור י"ד

בן דוד יחזקאל מחזור י"ד

בן דרור משה מחזור ט"ז

בן חורין יוסף מחזור ט"ו

בן יהודה (עבדו) ישראל מחזור ט'

בן יהושע יעקב מחזור י"ט

בן יעקב דודיק מחזור י"ט
בן נון יוסף מחזור ב'

בן נפתלי שלום מחזור ט"ו

בן פורת אברהם מחזור י"ז

בן פורת יוסף מחזור ו'

בן פורת מרדכי מחזור י"ט

בן צבי משה מחזור ט"ז

בן צבי עמוס מחזור י"ט
בן שחר מנחם מחזור ג'

בן שפר מיכה מחזור י"ד

בן ארצי מחזור י'

בן ארצי אפרים מחזור ד', י'

בן ברק איתמר מחזור י'

בן דב אברהם מחזור ח'

בן דוד חיים מחזור ט"ו

בן דוד יהודה מחזור י"ב

בן זאב יחיאל מחזור ט' י"ד

בן יעקב חיים מחזור י"ב

בן יעקב ישראל מחזור ד'

בן ישי דב מחזור א' (1948)

בן מנחם חיים מחזור י"ד

בן עמי אחיה מחזור י' י"ד

בנאי אברהם מחזור ה'

בנארי מרדכי מחזור ה'

בנין עמוס מחזור א' (1948)

בנצובסקי מרדכי מחזור ט"ז

בנצובסקי מרדכי מחזור י"ג

בנק ישראל מחזור א' (1948)

בנר (בן-ארי) אורי מחזור י"ט
בס אברהם מחזור ב'

בסקין זאב מחזור י'

בצר נחמן מחזור ו'

בק שלמה מחזור י"ז

בקנשטיין (ברקת) שמעיה מחזור י"א

בקר יצחק מחזור ח'

בקר צבי מחזור א' (1948)

בר און אורי מחזור י"ט

בר חיים מחזור י"ב

בר חמא שמעון מחזור ט"ז

בר רצון אורי מחזור י"ט

בראדון יעקב מחזור י"ב

בראון אבנר (ולטר) מחזור ח'

בראון אמנון מחזור י"ט

בראון בן מחזור י"ח

בראון הוגן מחזור ז'

בראון (בר-און) מרדכי מחזור א' (1948)

ברגר (גלעד) גרשון מחזור ט"ז

ברודמן איזיק מחזור י"ב

ברודנר אברהם מחזור י"ב 
ברודר אריה - בַּאפס

ברוט ישעיהו מחזור ט"ו

ברוידא אלכסנדר מחזור י"ג

ברוידוין אברהם מחזור ט"ו

ברון יוסף מחזור י"ד

ברון משה מחזור ט"ו

ברונקר יעקב מחזור י'

ברוצלבסקי (ברלב) חיים מחזור ט"ז

ברורמן שרה (שוריקה) מחזור ט"ו

ברוש אלקנה מחזור ט"ו

ברושקובסקי אהרן מחזור ה'

ברזובסקי (בר-זיו) יהושע מחזור ט"ז

ברזון אפרים מחזור י"ד

ברזילי אביב מחזור י"ז

ברזמן ישראל מחזור י"ב

ברזניאק אברהם מחזור ט"ו

בריגר יהודה מחזור י"ד

בריט מכס מחזור י"ב

ברים צבי מחזור ט"ו

ברימר משה מחזור י"ז

ברינר אפריים מחזור י"ח

בריק (ברקאי) זוסיה מחזור י"ז

בריק (ברקאי) שמחה מחזור א' (1948)

ברכמן משה מחזור י"ג

ברלוביץ ברוך מחזור י"ז

ברלינסקי יהודה מחזור י"ד

ברמן רחביה מחזור י"ג

ברמנשטיין אמנון מחזור א' (1948)

ברמסון משה מחזור י"ד

ברנדשטטר עמוס מחזור י'

ברנר אורי מחזור ו'

ברנר יהושע מחזור א' (1948)

ברנר משה מחזור י'

ברנר צבי מחזור י"א

ברנר (רישפי) יעקב מחזור י"ח

ברנשטיין (ענבר) בן-ציון מחזור י'

ברנשטיין יהושע מחזור י"ז

ברנשטיין נחום מחזור ט"ז

ברנשטיין צבי מחזור ט"ז

ברנשטיין שמואל מחזור א' (1948)

ברסקי איסר מחזור א' (1948)

ברעם אברהם מחזור י"ז

ברצקי אברהם מחזור י'

ברקוביץ יוסף מחזור ט"ז

ברקוביץ יעקב מחזור י"ז

ברקוביץ משה מחזור ח'

ברקין אליעזר מחזור ט"ז

ברש יצחק מחזור י"ב

ברש משה מחזור  י'

ברשדסקי יהושע מחזור ט"ו

ברשי עמנואל מחזור י"בcreated by Tvuna-Milleniumמפת אתר