דף הבית ENGLISH קישורים


לפי מילה
לפי נושא
חפש
מאגרי מידע אתרי ה"הגנה" הנצחה וזיכרון אישים ומפקדים מלחמת העצמאות תפקידים ותחומי הפעולה קיצור תולדות ההגנה
אישים
חברי במרכז,
המ"א והמטכ"ל לדורותיהם
רמטכ"לים ואלופי צה"ל
שהיו חברי ה"הגנה"
רשימת מפקדי גושים, נפות,
ערים, מחוזות, גלילות, פו"ש,
פלמ"ח וגדנ"ע
מפקדי גדוד חי"ש ופלמ"ח
הפיקוד הבכיר במעבר
מה"הגנה" לצה"ל במלחמת העצמאות
מפקדי גדודים במעבר
מה"הגנה" לצה"ל במלחמת העצמאות
מפקדים ומדריכים
בקורסי מ"מים ובמלחמת העצמאות
קורסים לקצינים
מ"מים 1921-1948
בוגרי קורסים למ"מים ב"הגנה"
רמטכ"לים ואלופי צה"ל
שהיו חברי ה"הגנה"
בוגרי קורסים למ"מים ב"הגנה"

מ
 

מאוטנר שמואל מחזור י"ז

מאירסון עוזי מחזור א' (1948)

מאירסון שלמה מחזור א' (1948)

מאנהורץ אריה מחזור ט'

מגן בנימין מחזור י"ז

מוזס נח מחזור י"ח

מוטיוק יעקב מחזור י"ג

מויסאב (בן משה) ישראל (איצקו) מחזור י"ט

מונטג (מן) משה מחזור ד'

מוסטובילסקי שרגא מחזור ח', י"ד

מוסקוביץ יחיאל מחזור י"ז

מוצ'ניק אברהם מחזור י"א

מוצרי-מני מכבי מחזור ט' י"ד

מושקוביץ שמואל מחזור ט'
מזור נתן - בַּאפס

מזורסקי פנחס מחזור א' (1948)

מזכרת יעקב מחזור ז'

מטות שמואל מחזור י"ב

מטל דוד מחזור ט"ז

מיודובסקי יעקב מחזור י'

מיטלר חנן מחזור א' (1948)

מיכאלי עובד מחזור ט"ז

מיכלזון חיים מחזור ט"ז

מיכלזון יצחק מחזור ט"ו

מיכרובסקי אברהם מחזור א' (1948)

מילט שלמה מחזור ט"ז

מילר (מאיר) בנימין מחזור י"ג

מילר (מרום) אברהם מחזור ט"ז

מילר חיים מחזור א' (1948)

מילר יוסף מחזור ו'

מילר שלמה מחזור י"ז

מילר תנחום מחזור א' (1948)

מינצר חיים מחזור א' (1948)

מיצלרסקי יוסף מחזור א' (1948)

מליניק ישראל מחזור י"א

מלכסמן (מלכי) אברהם מחזור ט"ו

מלמד אבינועם מחזור י"ז

מלמד יאיר מחזור א' (1948)

מלמד יוסף מחזור א' (1948)

מלמן משה מחזור י"ב

מלץ רפי מחזור י"ט

מלר צבי מחזור ט"ז

מלר צבי מחזור א' (1948)

מיוף (ממאל) חיים מחזור י"ד

ממלוק חיים מחזור י"ג

מנדל מנשה מחזור י"ג

מנדלסון גד מחזור י"ד

מנחם מאיר מחזור ז'

מנחמי דב מחזור ז'

מנקין בנימין מחזור ט"ז

מס דניאל מחזור ט"ז

מסטריק שרגא מחזור ט'

מסר עודד מחזור ט"ז

מקלר צבי מחזור ט"ו

מרגולין שמעון מחזור י"ח

מרגליות פנחס מחזור א' (1948)

מרגלית אליקים מחזור א' (1948)

מרגלית יהושע מחזור ח'
מרגלית יעקב - בַּאפס

מרגלית עתניאל מחזור ט'

מרגלית שלמה מחזור ט"ו

מרדר (מרדור) מוניה מחזור ט"ז

מרומי פנחס מחזור ט'

מרחב יצחק מחזור י"ג

מרט זלמן מחזור י"ד

מרק משה מחזור ד'

מרקוביץ בנימין מחזור י"ד
מרקובסקי (מור) אזרח מחזור ג'
מרקובסקי (מור) עמנואל מחזור ג'

מרשק בנימין מחזור י"ז

משבץ שמשון מחזור י"א

משולם ישראל מחזור י"ט

מתי יוסף מחזור י"ג

מתתיהו דוד  מחזורי"דcreated by Tvuna-Milleniumמפת אתר