אוויר

2 בית הספר לטיס בבית הספר לפעילי ההסתדרות
2 בית הספר לטיס בניו-יורק
2 בלק (חסידה)
2 גיוס טייסים וצוותי אוויר
2 הגמל המעופף
2 השחף
2 חסידה (בלק)
2 טייסת מס' 1
2 טייסת מס' 2 - טייסת הנגב
2 טייסת מס' 3 - טייסת הגליל
2 טייסת מספר 4 - טייסת הצילום
2 יקום פורקן
2 מטוסי שירות האוויר של ההגנה
2 נתיבי אוויר ארץ-ישראלים
2 סנגב
2 פרימוס (מטוסי שירות האוויר)
2 ציפורה
2 קורס הטיס בבייקרספילד
2 קורסי טיס באיטליה
2 קלוב ארץ-ישראלי לתעופה
2 רמז-שכטמן, תוכנית
2 שדה דב
2 שירות האוויר (ש"א)