ההגנה בארה"ב

2 אדמה ועבודה למען ארץ-ישראל בע"מ
2 אמריקנים למען ההגנה
2 ארצות הברית וקנדה, ההגנה ב-
2 המשרד הארץ-ישראלי לשירות תעסוקה
2 מח"ל (מתנדבי חוץ-לארץ)
2 מכון סונבורן
2 מלון 14
2 משלחת ההגנה לארצות הברית וקנדה
2 ציוד עבור ארץ-ישראל בע"מ