מוסדות

2 ההסתדרות הכללית של העובדים וההגנה
2 הוועד הלאומי (לכנסת ישראל) וההגנה
2 המרכז להתגייסות היישוב
2 הסוכנות היהודית לארץ-ישראל וההגנה
2 ועד ביטחון, ועדת ביטחון
2 ועד הגנה ארצי/מרכזי
2 ועד הגנה מקומי/עירוני
2 ועדה לתאום מבצעי תנועת המרי העברי
2 ועדת X
2 מ"א (המפקדה הארצית)
2 מרכז המיפקד לשירות העם
2 מרכז מורחב
2 רמ"א (ראש המפקדה הארצית)