מימון ההגנה

2 כופר היישוב
2 מגבית ההתגייסות וההצלה
2 מימון ההגנה
2 מימון מלחמת העצמאות