מסתערבים

2 המחלקה הסורית
2 המחלקה הערבית (השחר)
2 הסתערבות
2 השחר (המחלקה הערבית)
2 התוכנית הסורית
2 מסתערבים