ההגנה בעיראק וסוריה

2 ילדי טהראן
2 סוריה ולבנון, ההגנה ב-
2 עיראק, ההגנה ב-
2 עלייה ו' ("ויברח")
2 עליית "כנף"
2 עליית האלף מסוריה