הפורשים

2 אלטלנה
2 אצ"ל
2 ארגון ב'
2 דיר-יאסין, פרשת
2 הארגון המקביל
2 ההגנה הלאומית (אצ"ל)
2 הסזון
2 הסזון הקטן (1947)
2 הפורשים
2 לח"י
2 מוין, הלורד - רצח
2 מלון המלך דוד, פיצוץ
2 עם לוחם