ההגנה בצפון אפריקה

2 גיוטויל
2 ג'רבה
2 זבו
2 צעירי ציון
2 צפון אפריקה הצרפתית, גיוס להגנה ולצה"ל
2 צפון אפריקה הצרפתית, ההגנה ב-
2 צפון אפריקה, העפלה מ-
2 קורס השליחים (1942)
2 קזבלנקה, סמינר ההגנה ב-