קשר בהגנה

2 אבינועם
2 איתות ראייה
2 גבעת אלחוט
2 גדעון
2 גדעונים
2 דגל (עזרי אימון)
2 הליוגרף
2 התוכנית הארץ-ישראלית (PALESTINE SCHEME)
2 וילה (בית)
2 זבולון
2 יונים
2 מורס
2 מזוודה
2 מפעל ד' (דה-גול)
2 מרים
2 סמפור
2 פנס איתות ראייה
2 רחף 1
2 שירות הקשר
2 שרה
2 תלם שמיר בועז
2 תמר
2 תקליטים (בשירות ההעפלה)