התעש

2 אוסם
2 איילון
2 אסמבלי
2 אשד
2 בית המלאכה
2 במפנה
2 בצרון
2 גבעון
2 דוד
2 החנות
2 היוצר (תעש חוץ)
2 המחצבה
2 המעבדה הכימית
2 המעבדה המכנית-טכנית
2 הסולל
2 הסולל
2 הסולל
2 הסניף
2 הרצליה, בית יציקה ב-
2 יהודה
2 יוסף
2 יפתח
2 ליפתה
2 מחלקת ציפוי אלקטרוליטי
2 מכון R.A.F.
2 מכון א'
2 מכון ב'
2 מכון ג'
2 מכון המים
2 מכונים ל"הבראת כדורים"
2 מפכ"ם
2 מפל"ן
2 מפעל Q
2 מפעל R
2 מפעל S
2 מפעלי ומכוני תע"ש
2 סלע
2 קרית ענבים, המעבדה ב-
2 רימון U.S.A.
2 שומריה
2 שמן
2 שמרון
2 תעש
2 תעש חוץ