דף הבית ENGLISH קישורים


לפי מילה
לפי נושא
חפש
מאגרי מידע אתרי ה"הגנה" הנצחה וזיכרון אישים ומפקדים מלחמת העצמאות תפקידים ותחומי הפעולה קיצור תולדות ההגנה
לפני היות ה"הגנה"
הקמת ארגון ה"הגנה"
אושיות הארגון
הפעילות בשנים הראשונות
המבנה הארגוני והכוחות
ה"הגנה" במאורעות 1939-1936
מערך האימונים והפיקוד
התפתחות המחשבה הצבאית
ה"הגנה" במלחמת העולם -2
ייצור ורכישת אמצעי לחימה במחתרת
ההתיישבות וה"הגנה"
העפלה
הנשים ב"הגנה"
המאבק בשלטון הבריטי
הפורשים מארגון ה"הגנה"
ומהמוסדות הלאומיים
פעילות ה"הגנה" בעולם
ראשית מלחמת העצמאות,
12/47-5/48, ה"הגנה" לוחמת
ובולמת את הכוחות הערביים
מלחמת העצמאות
ה"הגנה" הופכת ל"צה''ל"
לפני היות ה"הגנה"
הקמת ארגון ה"הגנה"
אושיות הארגון
הפעילות בשנים הראשונות
המבנה הארגוני והכוחות
ה"הגנה" במאורעות 1936-1939
מערך האימונים והפיקוד
התפתחות המחשבה הצבאית
ה"הגנה" במלחמת העולם השנייה 1939-1945
ייצור ורכישת אמצעי לחימה במחתרת
ההתיישבות וה"הגנה"
ההעפלה
הנשים ב"הגנה"
המאבק בשלטון הבריטי
הפורשים מארגון ה"הגנה" ומהמוסדות הלאומיים
פעילות ה"הגנה" בעולם
ראשית מלחמת העצמאות, 5/48-12/47, ה"הגנה" לוחמת ובולמת את הכוחות הערביים
מלחמת העצמאות - ה"הגנה" הייתה ל"צבא ההגנה לישראל"


created by Tvuna-Milleniumמפת אתר